Gmina Złotoryja

Inicjatywa LEADER - dodatkowe szkolenie

Drukuj
 
Zarząd LGD postanowił zorganizować jeszcze jedno szkolenie dla osób aplikujących w ramach rozwoju i podejmowania działalności gospodarczej tym razem WARSZTATY z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” na przedsięwzięcia:
2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw
2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw
Szkolenie poprowadzi pan Bartłomiej Raczek
Prosimy więc o przywiezienie na to szkolenie wydrukowanych wniosków i biznesplanów. warsztaty odbędą się 3 lutego (piątek ) o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Mściwojów. Liczba miejsc ograniczona.
W związku z tym, że ciągle mamy ludzi na doradztwie prosimy o zapisywanie się mailowo ponieważ nie możemy ciągle odbierać telefonów.
Informujemy ponadto, że na doradztwo przyjmujemy wnioskodawców z wypełnionym wnioskiem i doradzamy tylko w zakresie zgodnym z naszym regulaminem!!! ( czyli na tym etapie tylko: w zakresie: a) form, warunków, zasad oraz możliwości udzielenia wsparcia dla potencjalnego wnioskodawcy jak i operacji w oparciu o dokumenty legislacyjne i programowe,b) dokumentów wymaganych w celu złożenia wniosku zgodnie z dokumentami legislacyjnymi związanymi z ogłaszaniem konkursów w ramach wdrażania LSR, c) zasad przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020, d) wsparcia na etapie ustalania koncepcji projektu, również pod kątem lokalnych kryteriów wyboru,e) wskazanie informacji o adresach stron www, gdzie można znaleźć dokumenty programowe, wnioski oraz inne dokumenty związane z aplikowaniem o środki za pośrednictwem LGD,f) wsparcie na etapie składania wniosku do LGD – aby był on kompletny, zgodny z PROW 2014-2020 oraz z LSR).
Pozostałe informacje i wyliczenia dotyczące biznesplanu i wniosku wnioskodawca wypełnia samodzielnie zgodnie z INSTRUKCJĄ i na własną odpowiedzialność!
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 109

Wczoraj 150

W tym tygodniu 555

W tym miesiącu 3051

Od początku 3481199

Informacja