Gmina Złotoryja

Sesja w lutym

Drukuj
 
 altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 16 lutego 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Złotoryja w kadencji 2014 - 2018.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Zapytania zaproszonych gości.
6. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Złotoryja za 2016r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    ► 1)  projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – druk nr 1,
    ► 2) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - druk nr 2,
    ► 3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – druk nr 3,
    ► 4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - druk nr 4,
    ► 5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 5,
    ► 6) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 6,
    ► 7) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste - druk nr 7,
    ► 8) wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Złotoryja w nieruchomości – druk nr 8,
    ► 9) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu - druk nr 9,
    ► 10) zmiany uchwały w sprawie nabycia nieruchomości - druk nr 10,
    ► 11) zmiany uchwały w sprawie nabycia w drodze umowy darowizny prawa własności nieruchomości - druk nr 11,
    ► 12) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 12,
    ► 13) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja - druk nr 13,
    ► 14) zmian w budżecie gminy na rok 2017 – druk nr 14.
    (Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Menu/14794)
8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Przewodniczący Rady Gminy
            Jan Tymczyszyn
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 109

Wczoraj 150

W tym tygodniu 555

W tym miesiącu 3051

Od początku 3481199

Informacja