Gmina Złotoryja

Sesja w lutym

Drukuj
 
 altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 23 lutego 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Zapytania zaproszonych gości.
6. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Złotoryja za 2017r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    ►1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - druk nr 1, ,
    ►2) nabycia nieruchomości - druk nr 2,
    ►3) uzmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 3,
    ►4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 4,
    ►5) podziału Gminy Złotoryja na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - druk nr 5,
    ►6) zmian w budżecie gminy na rok 2018 – druk nr 6.
(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Menu/14794)
8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Tymczyszyn
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 78

Wczoraj 187

W tym tygodniu 601

W tym miesiącu 2840

Od początku 3525525