Gmina Złotoryja

Projekt 45+

Na terenie powiatu złotoryjskiego oraz lwóweckiego realizowany jest obecnie projekt 45+ - zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.
Projekt jest przeznaczony dla osób, które :
- ukończyły 45 rok życia,
- mieszkają na terenie powiatu lwóweckiego lub złotoryjskiego,
- nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne,
- chcą założyć własna działalność gospodarczą.

Czytaj więcej: Projekt 45+

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2011r.

Wójt Gminy Złotoryja - ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku. Oferty należy składać do dnia 01 luty 2011r.
Poniżej zamieszczone są odpowiednie wzory druków:
Ogłoszenie
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania

Kącik prasowy dla rodziców

W ramach projektu "Trzeba skorzystać!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Szkoła Podstawowa w Wilkowie-Osiedlu uruchomiła tzw. kącik prasowy dla rodziców - czytaj wiecej ...
Dodatkowo informacja nt. warsztatów "czym dziecko żyje, tego się nauczy" - tutaj.

Ostatnia tegoroczna sesja

altZ A W I A D O M I E N I E
Zawiadamia się, że w dniu 29 grudnia 2010 r. o godz. 1000 w sali nr 14 /poddasze/ Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się III sesja nowo wybranej Rady Gminy Złotoryja w kadencji 2010 - 2014.
Porządek obrad sesji obejmuje:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotoryja na lata 2011-2020.
6. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2011.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
►1) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
►2) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości,
►3) zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców,
►4) zmian w budżecie gminy na rok 2010,
►5) planu pracy Rady Gminy Złotoryja,
►6) planów pracy komisji Rady Gminy Złotoryja,
►7) planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Złotoryja
8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawlus

Wigilia - Urząd nie pracuje

Informuje się, że w dniu 24.12.2010r. (piątek)
Urząd Gminy w Złotoryi nie będzie czynny.

Sesja - grudzień 2010r.

altZ A W I A D O M I E N I E
Zawiadamia się, że w dniu 14 grudnia 2010 r. o godz. 1000 w sali nr 14 /poddasze/ Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się II sesja nowo wybranej Rady Gminy Złotoryja w kadencji 2010 - 2014.
Porządek obrad sesji obejmuje:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta.
3. Ślubowanie Wójta Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7. Analiza projektu budżetu gminy na 2011 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
►1) obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złotoryja,
►2) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Złotoryja
►3) zmian w budżecie gminy na rok 2010.
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawlus

Ogłoszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

altW najbliższych dniach Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje "Dni mobilności pracowniczej". Szczegóły na plakacie obok.

Nabór wniosków w ramach PROW 2007-2013

     W związku z trwającymi naborami oraz planowanym uruchomieniem kolejnych naborów wniosków w ramach PROW 2007/2013, istnieje możliwość składania wniosków o pomoc unijną w oddziałach ARiMR w następujących proghramach:
1/ "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonych w wyniku wystapienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzania odpowiednich działań naprawczych" - termin składania wniosków 30 listopada - 30 grudnia 2010r.
2/ "Ułatwianie startu młodym rolnikom" - termin składania wniosków - do wyczerpania limitu lub do 31.12.2010r.
3/ "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - termin składania wniosków - do wyczerpania limitu lub do 31.12.2010r.
4/ "Modernizacja Gospodarstw Rolnych" - termin składania wniosków 3 stycznia -17 stycznia 2011r (na inwestycje w produkcji mleczarskiej) oraz 17 stycznia - 23 stycznia 2011r. (na inwestycje w innych obszarach działalności rolniczej).
     Wnioski można składać w oddziałach ARiMR.

Komunikat DWINB

Komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem grzewczym - więcej informacji tutaj.

Projekt "Trzeba skorzystać!"

Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
od dnia 1 grudnia 2010 r. do 31 maja 2011 r.
realizuje projekt „Trzeba skorzystać!”

Poniżej szczegóły :
- Projekt
- Warsztaty
- Terapia logopedyczna
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 16

Wczoraj 77

W tym tygodniu 800

W tym miesiącu 2859

Od początku 3545093