Gmina Złotoryja

Wyniki konkursu ofert ne realizację zadania publicznego

Drukuj
W dniu 18 września 2017r. w Urzędzie Gminy Złotoryja rozstrzygnięto konkurs ofert polegający na powierzeniu realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
W toku postępowania konkursowego zostały wyłonione następujące oferty na poszczególne zadania:
Zadanie Nr 1.
Realizacja zadania publicznego polegającego na wykonaniu prac remontowych w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilkowie – Osiedlu.
MUKS „GWAREK WILKÓW” – na realizację zadania przeznacza się kwotę:40.000 zł

Za nami Dożynki Powiatowo - Gminne

Drukuj

Za nami Dożynki Powiatowo - GminneZa nami Dożynki Powiatowo - Gminne. Gościli nas w tym roku mieszkancy Prusic, którzy przygotowali dla nas wspólnie z gminą wiele atrakcji. Wszystkich nakarmili i pięknie przystroili swoją wieś.

Za to wszystko serdecznie dziękujemy.

Kto był w Prusicach w niedzielę mógł przeżyć to sam. Dla nieobecnych zamieszczamy galerię zdjęć.

Czytaj więcej: Za nami Dożynki Powiatowo - Gminne

Sesja we wrześniu

Drukuj
 altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 12 wrzesnia 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja we wrześniu

Dożynki powiatowo-gminne

Drukuj

10 września br. w Prusicach przy świetlicy wiejskiej odbędą się Dożynki powiatowo-gminne. Całość rozpocznie się od godz. 1300. Więcej szczegółów na plakacie - tutaj .

Serdecznie wszystkich zapraszamy !!!

STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Drukuj
Informacje dotyczące składania wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018:
Termin i miejsce składania wniosków:
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w szkole podstawowej, na terenie gminy Złotoryja, do której uczęszcza uczeń, pozostali uczniowie w Urzędzie Gminy Złotoryja, al. Miła 4, 59-500 Złotoryja, pokój nr 6 w terminie do 15 września 2017r.
Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Złotoryja, w Urzędzie Gminy Złotoryja, al. Miła 4, 59-500 Złotoryja, pok. nr 6 oraz sekretariatach szkół podstawowych na terenie gminy.

Czytaj więcej: STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Informacja

Drukuj
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu przygotowuje projekt związany z tworzeniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w związku z naborem wniosków ogłoszonym w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 8.Rynek Pracy, działanie 8.4 Działania 8.4.Godzenie życia zawodowego i prywatnego.
Realizacja projektu planowana jest na lata 2018-2019 i ma na celu aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenia i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi.
Projekt zakłada następujące działania:
• tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowotworzonych żłobkach lub klubach dziecięcych;
• dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
• aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3.
Gmina Złotoryja złożyła wstępną deklarację udziału w/w projekcie. W związku z powyższym prosi się osoby zainteresowane projektem i jego realizacją na terenie gminy Złotoryja o zgłoszenie w tut. urzędzie chęci udziału.

Konkurs - zadanie publiczne

Drukuj
Wójt Gminy Złotoryja ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 - Zobacz

Oferta realizacji zadania publicznego

Drukuj
Poniżej prezentujemy ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie:upowszechniania kultury fizycznej i sportu - "Czwarty Mini Turniej o Puchar 55-lecia Wilkowianki Wilków" - Zobacz

Program stypendialny dla młodych zdolnych sportowców

Drukuj

Szanowni Państwo,
Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią Biedronka uruchomił III edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z różnego typu trudnościami w rozwoju kariery. Jest to jeden z niewielu programów tego typu w Polsce.
W dwóch edycjach Konkursu stypendia zdobyło już 22 utalentowanych sportowców. W II edycji do grona stypendystów dołączyła długodystansowa pływaczka Justyna Burska, a Dominik Bury – młody Mistrz Polski 2016 w biegach narciarskich stylem klasycznym otrzymał wsparcie po raz drugi. Stypendyści Funduszu zostali również Bartosz Tyszkowski – zdobywca srebrnego medalu w pchnięciu kulą podczas Igrzysk Paraolimpijskich w RIO oraz Maria Andrejczyk, która z sukcesem zakończyła udział w olimpiadzie w Brazylii, zajmując czwartą pozycję w konkursie rzutu oszczepem.
Ten wyjątkowy program wspiera młodych, utalentowanych ludzi, którzy szukają dofinansowania treningów lub startu w zawodach. Każde stypendium w ramach Funduszu to 10 000 zł na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych. Na zgłoszenia czekamy do 26 września.
Regulamin
Wniosek

Apel o pomoc finansową dla powiatu chojnickiego na usuwanie skutków nawałnicy

Drukuj
Szanowni Państwo !
Noc z 11 na 12 sierpnia 2017 r. zapisała się czarnymi literami w historii powiatu chojnickiego, a także kilku innych powiatów województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. W ciągu pół godziny kataklizm zmiótł z terenu powiatu chojnickiego blisko 16 tys. ha lasów, pozbawił dorobku całego życia kilkaset rodzin, pozostawił ogromne zniszczenia w tysiącach gospodarstw domowych i rolnych, pozrywał linie energetyczne pozbawiając na wiele dni prądu i wody całe miejscowości, do dziś nie można do wielu miejsc dojechać… Nawałnica pociągnęła za sobą poważne straty gospodarcze, a co najgorsze - także ofiary śmiertelne i wielu rannych…

Czytaj więcej: Apel o pomoc finansową dla powiatu chojnickiego na usuwanie skutków nawałnicy

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 89

Wczoraj 162

W tym tygodniu 595

W tym miesiącu 2976

Od początku 3498306