Wzory formularzy

Drukuj
 

Podatki

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - 
IN-1 Informacja podatek od nieruchomości - 
DR-1 Deklaracja na podatek rolny - 
IR-1 Informacja podatek rolny - 
DL-1 Deklaracja na podatek leśny - 
IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego  - 
DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych - [POBIERZ - plik pdf]

DT-1a Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - [POBIERZ - plik pdf]Gospodarka odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych - [POBIERZ - plik pdf]                        

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości nie zamieszkałych - [POBIERZ - plik pdf]                    

 

Ewidencja Ludności

Zgłoszenie pobytu czasowego -  [POBIERZ] wersja PDF

Zgłoszenie pobytu stałego - [POBIERZ] wersja PDF

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - [POBIERZ] wersja PDF

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - [POBIERZ] wersja PDF

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - [POBIERZ] wersja PDF

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej - [POBIERZ] wersja PDF

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwajacego dłużej niż 6 miesięcy - [POBIERZ] wersja PDF

 Nadanie numeru PESEL - [POBIERZ]


Budownictwo

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy  - [POBIERZ]

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - [POBIERZ]

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  - [POBIERZ]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  - [POBIERZ]

Wniosek o zajęcie pasa drogowego - [POBIERZ]

Wniosek o warunki zjazdu -
[POBIERZ]

Wniosek o uzgodnienie ogrodzenia -
[POBIERZ]

Wniosek o uzgodnienie infrastruktury -
[POBIERZ]


Inne

Wniosek - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - [POBIERZ]

Oferta realizacji zadania publicznego (rok 2019) - [POBIERZ]

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (rok 2017) - [POBIERZ]

Oferta realizacji zadania publicznego art. 19a - [POBIERZ]

Sprawozdanie art. 19a zadanie publiczne - [POBIERZ]

Umowa - zadania publiczne (rok 2017) -

Aneks do kosztorysu pod umowę (rok 2013) - [POBIERZ]

Kształcenie pracowników młodocianych - wniosek dla pracodawcy - [POBIERZ]

Kształcenie pracowników młodocianych - zawiadomienie o zatrudnieniu - [POBIERZ]

Kształcenie pracowników młodocianych - formularz informacji de minimis - [POBIERZ]

Kształcenie pracowników młodocianych - oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - [POBIERZ]

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Złotoryja podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działajacym w celu osiągnięcia zysku - [POBIERZ]   cała uchwała Rady Gminy wraz z załącznikami

Fundusz sołecki 2015 - zarządzenie wraz z załacznikami - [POBIERZ]