Gmina Złotoryja

Obwieszczenie Wójta Gminy

Drukuj
 
czwartek, 24, październik 2019 07:41
Poprawiono: czwartek, 24, październik 2019 07:41
Opublikowano: czwartek, 24, październik 2019 07:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Złotoryja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotoryja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Zobacz

wróć na początek strony