Gmina Złotoryja

Odpady z oczyszczalni - informacja

Drukuj
 
poniedziałek, 30, grudzień 2019 08:52
Poprawiono: poniedziałek, 30, grudzień 2019 08:52
Opublikowano: poniedziałek, 30, grudzień 2019 08:52
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, iż w związku z eksploatacją Oczyszczalni Ścieków w Lubiatowie ma do przekazania ustabilizowane tlenowo i odwodnione osady ściekowe. Zgodnie art. 96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21 z późn. zm.), osady stosowane mogą być:
1) w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,
2) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
3) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
4) do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
5) przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ustabilizowane komunalne osady ściekowe powstające na oczyszczalni ścieków w Lubiatowie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, zostają poddawane regularnym badaniom wykonywanym przez akredytowane laboratorium. Wyniki badań potwierdzają, że osad posiada dobre parametry nawozowe, które powodują polepszenie standardów jakości gleby. Osad spełnia wszystkie warunki pod względem rolniczego wykorzystania.
Zakład zapewnia przeprowadzenie badań laboratoryjnych osadów oraz gruntów, na których będą zagospodarowane osady oraz jego monitoring w akredytowanym laboratorium. Ponadto Zakład zapewnia także załadunek osadu. Odbierający osady zobowiązany jest do zapewnienia własnego transportu i odpowiedniego zagospodarowanie osadu na nawożonym polu. Informujemy, że na transport osadów niezbędne jest posiadanie odpowiedniego zezwolenia, wydanego przez Starostę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.
Przed wywozem partii osadów przeznaczonych do zagospodarowania rolniczego zostanie ustalony dogodny termin ich przekazania oraz ilość wynikającą z przeprowadzonych badań z producentem rolnym, na którego gruntach osady będą wykorzystywane.
Zainteresowanych właścicieli gruntów, na których osad mógłby być wykorzystany zapraszamy do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu, ul. Kochanowskiego 1 w godzinach od 7 – 15 od poniedziałku do piątku. Dodatkowych informacji udzielimy pod nr tel. (76) 8781 730, 530 659 350, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wróć na początek strony