Gmina Złotoryja

Informacja - deklaracje dot. odpadów komunalnych

Drukuj
 
poniedziałek, 10, luty 2020 09:10
Poprawiono: poniedziałek, 10, luty 2020 09:10
Opublikowano: poniedziałek, 10, luty 2020 09:10
Przypominamy, że 14 stycznia 2020 r. upłynął termin składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości niezamieszkałych (Firmy).
W związku z tym osoby, które nie dokonały obowiązku złożenia deklaracji winny tego dokonać w terminie możliwie najszybszym.
W stosunku do osób, które nie wykonają obowiązku złożenia deklaracji, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne i zostanie wydana decyzja naliczająca najwyższą stawkę za odbiór odpadów komunalnych.

wróć na początek strony