Gmina Złotoryja

Sesja w sierpniu

Drukuj
 
czwartek, 13, sierpień 2020 13:19
Poprawiono: czwartek, 13, sierpień 2020 13:54
Opublikowano: czwartek, 13, sierpień 2020 13:19
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS CoV-2 zawiadamia się, że XXII Sesja Rady Gminy Złotoryja zwołana została na dzień 21 sierpnia 2020r. na godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Ernestynowie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych.
5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
   ►1) dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – druk nr 1,
   ►2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 2,
   ►3) sprzedaży lokali mieszkalnych – druk nr 3,
   ►4) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 4,
   ►5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – druk nr 5,
   ►6) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Złotoryja na rok szkolny 2020/2021 – druk nr 6,
   ►7) zmian w budżecie gminy na rok 2020 – druk nr 7.
6. Sprawy różne.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Menu/14827)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie https://zlotoryja.com.pl/sesja-live.html

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową www.live.zlotoryja.com.pl  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl


Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański
 

wróć na początek strony