Gmina Złotoryja

Sesja w czerwcu

Drukuj
 
czwartek, 17, czerwiec 2021 16:30
Poprawiono: czwartek, 17, czerwiec 2021 16:33
Opublikowano: czwartek, 17, czerwiec 2021 16:30
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 25 czerwca 2021r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Złotoryja.
Ze względu na nadal obowiązujące ograniczenia, w obradach uczestniczyć będą jedynie Radni.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych.
5. Raport o stanie Gminy Złotoryja za 2020r. (uchwała druk nr 1) 
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020r. (uchwała druk nr 2).
7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy (uchwała druk nr 3).
8. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
   ►1) planu pracy Rady Gminy Złotoryja – druk nr 4
   ►2) planów pracy komisji Rady Gminy Złotoryja – druk nr 5,
   ►3) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złotoryja – druk nr 6,
   ►4) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Złotoryja na rok szkolny 2021/2022 – druk 7,
   ►5) zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego – druk nr 8,
   ►6) określenia zasad wynajmowania oraz zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – druk nr 9,
   ►7) sprzedaży lokali mieszkalnych – druk nr 10,
   ►8) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja – druk nr 11,
   ►9) zmian w budżecie gminy na rok 2021 – druk nr 12.
9.  Sprawy różne.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Document/15000)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie https://live.zlotoryja.com.pl

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową www.live.zlotoryja.com.pl  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.plPrzewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański

 

wróć na początek strony