Gmina Złotoryja

Sesja we wrześniu

Drukuj
 
piątek, 10 wrzesień 2021 13:39
Poprawiono: czwartek, 09 wrzesień 2021 13:40
Opublikowano: piątek, 10 wrzesień 2021 13:39
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 20 września 2021r. o godz. 10.00 odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Złotoryja przeprowadzona w trybie zdalnym.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie miedzy sesjami.
4. Wnioski radnych.
5. Informacja  z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r.
6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
   ►1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – druk nr 1,
   ►2) nabycia nieruchomości – druk nr 2, 
   ►3) nabycia nieruchomości – druk nr 3,
   ►4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 4,
   ►5) sprzedaży lokali mieszkalnych – druk nr 5,
   ►6) zmian w budżecie gminy na rok 2021 – druk nr 6.
7. Sprawy rózne. Zamknięcie sesji.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Document/15000)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie https://live.zlotoryja.com.pl

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową www.live.zlotoryja.com.pl  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl


Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański

 

wróć na początek strony