Gmina Złotoryja

Wyjaśnienia Wójta

Drukuj
 
piątek, 10 wrzesień 2021 07:24
Poprawiono: piątek, 10 wrzesień 2021 07:24
Opublikowano: piątek, 10 wrzesień 2021 07:24
Wyjaśnienie Wójta Gminy Złotoryja w sprawie odebrania psa z posesji w Gierałtowcu przez Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt w Jeleniej Górze.
Wójt Gminy Złotoryja w dniu 29.06.2021 r. otrzymał zawiadomienie o odebraniu psa z posesji w Gierałtowcu (pies został odebrany w dniu 8 czerwca 2021 r.). Zwierzę zostało odebrane przez Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt w Jeleniej Górze. Wraz z otrzymaniem zawiadomienia wójt wszczął postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o tymczasowym odebraniu zwierzęcia. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania otrzymały strony postępowania i zostały pouczone o składaniu uwag i wniosków. Wyjaśnienia w tej sprawie złożył właściciel, któremu odebrano zwierzę. W toku prowadzonego postępowania zostali przesłuchani świadkowie oraz lekarz weterynarii, który w latach 2018 – 2020 leczył psa.
Słuchani świadkowie w zasadzie jednolicie zeznali, że wedle ich wiedzy właściciel należycie opiekował się psem (pies był pozostawiony na posesji przez poprzedniego właściciela). Lekarz weterynarii potwierdził, że w latach 2018-2020 pies był konsultowany weterynaryjnie. Pragnę zauważyć, że organ (Wójt Gminy) nie miał możliwości sprawdzenia stanu zwierzęcia i warunków jego bytowania , albowiem zwierzę zostało odebrane przez Inspektorat 8 czerwca 2021 r., a zawiadomienie wpłynęło dopiero 29 czerwca 2021 r.
Przeprowadzone postępowanie wykazało, że nie było celowym wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia. Nadmieniam również, że Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt informację, o złym traktowaniu zwierzęcia otrzymał 20 stycznia 2020 r. , jednocześnie nie przekazał tej informacji jakiemukolwiek przedstawicielowi gminy.
Gmina każdorazowo po podjęciu informacji o złym traktowaniu zwierząt reaguje natychmiast. Jeżeli strona nie jest zadowolona z rozstrzygnięcia może to wnieść w przysługującym jej prawie do odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy. Jeśli Samorządowe Kolegium Odwoławcze uzna, że organ podjął niewłaściwe rozstrzygnięcie to może uchylić decyzję w całości lub ją zmienić.

wróć na początek strony