Gmina Złotoryja

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Drukuj
 
wtorek, 12, październik 2021 11:29
Poprawiono: środa, 13, październik 2021 12:08
Opublikowano: wtorek, 12, październik 2021 11:28
Logo komputery pgr
Gmina Złotoryja planuje złożenie wniosku w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Celem programu jest min. wsparcie w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.
Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich mieszkający w miejscowościach, w których funkcjonowały PGR-y
do dn. 20 października 2021 roku mogą składać w Urzędzie Gminy Złotoryja

stosowne oświadczenia. Wsparcie przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
* zamieszkują w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,
* są członkami rodzin osób pracujących w tych PGR-ach
*nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w Urzędzie Gminy Złotoryja do skrzynki podawczej znajdującej się na parterze budynku.
W razie pytań kontakt z P. Katarzyną Hec, tel. 76/ 87 88 709.

Oświadczenie dla rodzica
Oświadczenie dla ucznia pełnoletniego
Zgodna na przetwarzanie danych

wróć na początek strony