Gmina Złotoryja

Organizacje pozarządowe - zakończenie konsultacji

Drukuj
 
czwartek, 21, październik 2010 11:46
Poprawiono: poniedziałek, 31, październik 2016 10:37
Opublikowano: czwartek, 21, październik 2010 11:46
Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Złotoryja w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.
W procesie konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”, zrealizowanym, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Złotoryja Nr XXXIX/306/10 z dnia 6 września 2010r., organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie zgłosiły żadnych uwag.
W związku z powyższym projekt programu współpracy zostanie poddany pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Gminy Złotoryja.

wróć na początek strony