Gmina Złotoryja

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Drukuj
 
poniedziałek, 12, listopad 2012 11:07
Poprawiono: poniedziałek, 31, październik 2016 10:37
Opublikowano: poniedziałek, 12, listopad 2012 11:07
Gmina Złotoryja zakończyła realizację inwestycji pn „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rzymówka”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
Całkowita wartość zadania: 2 395523,25 PLN
Wartość dofinansowania z PROW: 1 400 232 PLN
Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu: 871 300,00 PLN
Celem głównym projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców wsi Rzymówka i rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Złotoryja poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rzymówka.
Dzięki realizacji inwestycji powstała sieć o dł. ponad 5613 m
alt
„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”
link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z realizacji inwestycji.
12.11.2012r.     Dobiega końca inwestycja pn Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rokitnica i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pyskowice współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności Wiejskiej . Głównym celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój społeczno-gospodarczy gminy. Inwestycja współfinansowana jest w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu założono dwa etapy realizacji. I Etap – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rokitnica, zakończony został w 2009r. Planowany termin zakończenia II etapu inwestycji – budowy kanalizacji w Pyskowicach planowany jest na grudzień 2010r.
02.11.2010r.

wróć na początek strony