Gmina Złotoryja

Nowi sołtysi

Drukuj
 
czwartek, 24, luty 2011 11:53
Poprawiono: poniedziałek, 31, październik 2016 10:37
Opublikowano: czwartek, 24, luty 2011 11:53
W miesiącu lutym na terenie Gminy Złotoryja odbyły się zebrania wiejskie we wszystkich miejscowościach. Jak każdego roku uczestniczyła w nich Pani Wójt Maria Leśna, która omawiała m.in. budżet gminy na rok 2011 oraz wiele ważnych dla mieszkańców spraw. W spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi, Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi, przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, Radni poszczególnych obwodów – spotkania te były dogodną okazją do przekazania mieszkańcom ważnych informacji.
Ważnym elementem tegorocznych spotkań były wybory Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli w związku z upływem kadencji 2007 – 2011.
Pełnienia funkcji zaprzestali sołtysi miejscowości: Kopacz, Leszczyna, Lubiatów, Prusice i Wysocko. W tych miejscowościach wybrano inne osoby, tj.: w Kopaczu Panią – Iwonę Tyńską, w Leszczynie - Panią Danutę Sawicką, w Lubiatowie - Panią Barbarę Gzik, w Prusicach – Pana Kazimierza Gregulskiego i w Wysocku – Pana Andrzeja Całkowskiego. Na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy Złotoryja w dniu 17 lutego 2011r. nowo wybrani i ustępujący z funkcji Sołtysi oraz Przewodniczący Zarządów Osiedli odebrali z rąk Pani Wójt oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pana Józefa Pawlusa gratulacje oraz upominki.


Wykaz sołtysów w Gminie Złotoryja wybranych w 2011r.

Lp. Nazwisko i mię sołtysa Miejscowość
1. Krzepisz Jan Brennik
2 Grygorcewicz Ryszard Gierałtowiec
3. Janiec Edward Jerzmanice-Zdrój
4 Tańska Iwona Kopacz
5. Leśny Roman Kozów
6. Sawicka Danuta Leszczyna
7. Gzik Barbara Lubiatów
8. Popielarz Regina Łaźniki
9. Boczkur Henryk Nowa Wieś Złotoryjska
10. Pawlus Czesław Podolany
11. Gregulski Kaziemierz Prusice
12. Wróblewski Stanisław Pyskowice
13. Cich Bronisław Rokitnica
14. Lizoń Władysław Rzymówka
15. Chudzik Małgorzata Sępów
16. Korobajło Maria Wilków
17. Chmielowski Tadeusz Wyskok
18. Całkowski Andrzej Wysocko
 
Przewodniczący Zarządu Osiedla:

1. Wilków-Osiedle - Elzbieta Banaszyńska
2. Ernestynów - Beata Paździor
 

wróć na początek strony