Gmina Złotoryja

Kraina wygasłych wulkanów - Twoje miejsce w Sudetach

Drukuj
 
czwartek, 01, lipiec 2010 12:29
Poprawiono: poniedziałek, 31, październik 2016 10:37
Opublikowano: czwartek, 01, lipiec 2010 12:29
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu: Kraina Wygasłych Wulkanów - Twoje miejsce w Sudetach

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - dla rozwoju Dolnego Śląska.

Projekt realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Kaczawskie (lidera), Gminy: Męcinka, Paszowice, Pielgrzymka, Złotoryja oraz ZHP Chorągiew Dolnośląską.

      Region Gór i Pogórza Kaczawskiego, pomimo swego bogactwa kulturowego, przyrodniczego i geologicznego nie był dotychczas wystarczająco wypromowany i kojarzony z miejscami ciekawymi do odwiedzania, zobaczenia i zapamiętania. Ważne wydarzenia kulturalne i imprezy pomimo, że są realizowane na tym obszarze od wielu lat, rozpoznawalne w kraju i zagranicą, to jednak nadal nie są kojarzone z regionem - Krainą Wygasłych Wulkanów, jak nazywane są Góry i Pogórze Kaczawskie.
Tradycje turystyczne regionu są odnawiane poprzez ludzi i ich działania oraz organizacje pozarządowe, a przed tym wyjątkowym obszarem otwiera się ogromna szansa na jego turystyczne wykorzystanie a nawet modę, ze względu na unikatowe w skali Polski stożki wygasłych wulkanów, bogactwo agatów, złota. Wszystko to stało się podstawą do opracowania wspólnych działań promocyjnych, rozpoznawanych wydarzeń kulturalnych, które przyciągać będą trwale turystów Dolnego Śląska, a także z innych regionów kraju i zagranicy. Takim produktem są „wygasłe wulkany” i wszystko to, co wokół nich sie dzieje.

      Realizowany od połowy 2010 r. projekt „Kraina Wygasłych Wulkanów - Twoje miejsce w Sudetach” ma na celu wzmocnienie i rozwój regionalnych produktów turystycznych na obszarze Krainy Wygasłych Wulkanów jak nazywany jest Subregion Góry i Pogórze Kaczawskie, poprzez wspólne działania promocyjno-marketingowe oraz zróżnicowane pod względem tematycznym wydarzenia turystyczne, wspierające rozwój tego sektora na terenie Województwa Dolnośląskiego. Założeniem projektu jest wzmocnienie spójnego wizerunku całego regionu jako terenu atrakcyjnego dla turysty polskiego i zza granicy, poprzez jego promocję jako całości z pominięciem podziałów administracyjnych oraz zwiększenie dostępu do wielojęzycznej informacji o regionie.

      Warto podkreślić, iż działania i przedsięwzięcia określone w niniejszym projekcie stanowią kompleksowy produkt – gotowe propozycje interesującego spędzenia czasu w Górach i na Pogórzu Kaczawskim. Partnerska współpraca samorządów i ngo w ramach tego projektu, wzbudza nadzieję na powstanie oferty opartej na specyficznych dla regionu wydarzeniach kulturalnych, wykorzystaniu potencjału przyrodniczego, kulturowego oraz zasobów ludzkich – czyli ludzi aktywnych, chętnych do działania a potrzebujących wsparcia.
      Z analiz i badań przeprowadzanych na turystach odwiedzających region wynika, że punktowe działania różnych instytucji i środowisk zaczynają pomału przyciągać w to miejsce grupy zorganizowane i turystów indywidualnych, a partnerska trójsektorowa współpraca animowana przez Stowarzyszenie Kaczawskie, zaczyna przynosić efekty.

wróć na początek strony