Gmina Złotoryja

Odnowa i rozwój wsi

Drukuj
 
wtorek, 13, kwiecień 2010 08:08
Poprawiono: poniedziałek, 31, październik 2016 10:37
Opublikowano: wtorek, 13, kwiecień 2010 08:08
Gmina Złotoryja podpisała umowę o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyskok” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie Odnowa i rozwój wsi.
Planowany okres realizacji inwestycji: marzec - grudzień 2014
Celem głównym projektu jest podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych na terenie gminy Złotoryja poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyskok.
Wartość kosztorysowa zadania: 499 695,88 PLN
w tym
dofinansowanie ze środków UE w wysokości 75% kosztów netto.
Planowany termin wyłonienia Wykonawcy: styczeń 2014 r.Gmina Złotoryja zrealizowała projekt pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Rokitnica i Lubiatów” współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie Odnowa i rozwój wsi. Okres realizacji: lipiec 2013 r. – grudzień 2013 r. Całkowita wartość zadania: 841 329,25 PLN
w tym:
dofinansowanie ze środków UE: 419 425,00 PLN
dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki: 267 700,00 PLN.

Cel główny projektu zakładał zaspokojenie potrzeb rekreacyjno sportowych na terenie gminy Złotoryja poprzez budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Rokitnica i Lubiatów. Dzięki realizacji projektu udało się stworzyć dwa boiska wielofunkcyjne z polem do gry piłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki oraz tenisa ziemnego.
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z inwestycji.
Boisko w Rokitnicy


Boisko w Lubiatowie

 


Gmina Złotoryja realizuje projekt pn. Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Rokitnicy Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Odnowa i Rozwój Wsi w wysokości 75% kosztów netto. Całkowita wartość zadania to 587 061,61 zł. Celem głównym projektu jest podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych na terenie Gminy Złotoryja poprzez remont świetlicy wiejskiej. Zarówno założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jak i projektu wpływają na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z realizacji inwestycji.

 
Gmina Złotoryja zakończyła projekt pn. „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Rokitnicy”. Okres realizacji marzec 2011 r. – grudzień 2011 r. Całkowita wartość projektu: 584 601,61 PLN w tym: dofinansowanie ze środków UE: 357 645,00 PLN
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć świetlicy po zakończonym remoncie.

 


Remont i termomodernizacja świetlicy w Jerzmanicach-Zdroju
Gmina Złotoryja zakończyła I etap realizacji inwestycji pn: „Remont i termomodernizacja świetlicy w Jerzmanicach- Zdroju”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Całkowita wartość zadania to 433310,04 zł w tym 247596,54 stanowi wartość dofinansowania. Celem głównym projektu jest podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych na terenie Gminy Złotoryja poprzez remont i termomodernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Jerzmanice-Zdrój. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z realizacji inwestycji.

 


Gmina Złotoryja zakończyła I etap realizacji inwestycji pn. "Budowa szatni klubu sportowego na działce nr 176 obr. Prusice".
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 75% kosztów netto.
Celem projektu jest stworzenie optymalnych warunków nauczania i rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży na terenie gminy Złotoryja poprzez budowę zaplecza sportowego.

Od czerwca 2010r. piłkarze z Prusic mogą cieszyć się nową szatnią. Inwestycja została zakończona.
Poniżej kilka zdjęć z realizacji.
Biblioteka Publiczna Gminy Złotoryja z siedzibą w Rokitnicy podpisała umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w wysokości 75% netto na realizację zadania pn. "Budowa budynku świetlicy wiejskiej z szatnią klubu sportowego na działkach nr 58/2 i 59/3 Nowa Wieś Złotoryjska".
Obecnie zakończyła się procedura wyboru wykonawcy.
Celem projektu jest podniesienie standardu świadczeń usług kulturalnych na terenie gminy Złotoryja.

W najbliższym czasie październik 2010) rozpoczęta będzie procedura odbiorowa na w/w obiekcie. Wszelkie prace zostały praktycznie zakończono. Poniżej zdjęcia z realizacji inwestycji.


wróć na początek strony