Gmina Złotoryja

Program usuwania azbestu - deklaracja

Drukuj
 
środa, 15, kwiecień 2020 14:38
Poprawiono: piątek, 17, kwiecień 2020 09:50
Opublikowano: środa, 15, kwiecień 2020 14:38
Gmina Złotoryja przystępuje do przygotowania projektu polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu azbestu na terenie gminy. Pozbycie się szkodliwego dla zdrowia azbestu pokrywającego dachy budynków jest poważnym problemem wielu właścicieli nieruchomości.
Prace takie może wykonać jedynie specjalistyczna firma.
Przystępując do projektu Gmina chce pomóc właścicielom nieruchomości zmierzyć się z tym problemem.
Istnieje możliwość pozyskania przez gminę dofinansowania w wysokości 70% kosztów tego przedsięwzięcia dla mieszkańców.
Po stronie właściciela nieruchomości pozostanie pokrycie 30% kosztów inwestycji. ( dofinasowanie nie przewiduje wymiany pokrycia dachowego).
Zainteresowani w/w programem winni złożyć deklarację przystąpienia do programu usuwania azbestu w terminie do dnia 30 kwietnia 2020r.. Deklaracje dostępne są w formie elektronicznej poniżej.
Druki deklaracji są również wyłożone w korytarzu przy wejściu głównym Urzędu Gminy Złotoryja Al. Miła 4 (na półce za urną na pocztę).
UWAGA! Termin wykonania zadania nie może przekroczyć terminu 15 września 2020 r.
Deklaracja

wróć na początek strony