Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 
Projekty realizowane przez Gminę Złotoryja:

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ernestynów
- zadanie realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu poprzez utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Prusicach - zadanie realizowane w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.