Wzory formularzy

Drukuj
 

Podatki

Druki wraz z załącznikami - aktualne od dnia 01.07.2019r. - pliki w formacie pdf

DN-1 Podatek od nieruchomości osoby prawne - [POBIERZ]  

IN-1 Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - [POBIERZ]

DR-1 Podatek rolny osoby prawne - [POBIERZ]

IR-1 Podatek rolny osoby fizyczne - [POBIERZ]

DL-1 Podatek leśny osoby prawne - [POBIERZ]

IL-1 Podatku leśny osoby fizyczne - [POBIERZ]

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych - [POBIERZ - plik pdf]

DT-1a Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - [POBIERZ - plik pdf]

Druki wazne do dnia 30.06.2019r.
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - 
[POBIERZ- plik pdf]         [POBIERZ- plik WORD-a]

IN-1 Informacja podatek od nieruchomości - 
[POBIERZ - plik pdf]         [POBIERZ - plik WORD-a]

DR-1 Deklaracja na podatek rolny - 
[POBIERZ - plik pdf]         [POBIERZ - plik WORD-a]

IR-1 Informacja podatek rolny - 
[POBIERZ - plik pdf]         [POBIERZ - plik WORD-a]

DL-1 Deklaracja na podatek leśny - 
[POBIERZ - plik pdf]        [POBIERZ - plik WORD-a]

IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego  - 
[POBIERZ - plik pdf]         [POBIERZ - plik WORD-a]

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych - [POBIERZ - plik pdf]

DT-1a Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - [POBIERZ - plik pdf]Gospodarka odpadami (nowe obowiązujace od 01.01.2020r)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych - [POBIERZ - plik pdf]  lub edytowalny [POBIERZ - plik doc]               

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości nie zamieszkałych - [POBIERZ - plik pdf] lub edytowalny [POBIERZ - plik doc]                  

 

Ewidencja Ludności

Zgłoszenie pobytu czasowego -  [POBIERZ] wersja PDF

Zgłoszenie pobytu stałego - [POBIERZ] wersja PDF

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - [POBIERZ] wersja PDF

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - [POBIERZ] wersja PDF

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - [POBIERZ] wersja PDF

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej - [POBIERZ] wersja PDF

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwajacego dłużej niż 6 miesięcy - [POBIERZ] wersja PDF

 Nadanie numeru PESEL - [POBIERZ]


Budownictwo

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy  - [POBIERZ]

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - [POBIERZ]

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  - [POBIERZ]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  - [POBIERZ]

Wniosek o zajęcie pasa drogowego - [POBIERZ]

Wniosek o warunki zjazdu -
[POBIERZ]

Wniosek o uzgodnienie ogrodzenia -
[POBIERZ]

Wniosek o uzgodnienie infrastruktury -
[POBIERZ]


Pracownicy młodociani

Informacje ogólne - PRZECZYTAJ KONIECZNIE

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia - [POBIERZ]

Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym - [POBIERZ]

Oświadczenie o poniesionych kosztach - [POBIERZ]

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis - [POBIERZ]

Formularz pomocy de minimis - [POBIERZ]

Inne


Wniosek - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - [POBIERZ]

Oferta realizacji zadania publicznego (na rok 2020) - [POBIERZ]

Umowa o realizację zadania publicznego - [POBIERZ]

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - [POBIERZ]

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego art. 19a - [POBIERZ]

Uproszczone sprawozdanie art. 19a zadanie publiczne - [POBIERZ]

Aneks do kosztorysu pod umowę (rok 2013) - [POBIERZ]

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Złotoryja podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działajacym w celu osiągnięcia zysku - [POBIERZ]   cała uchwała Rady Gminy wraz z załącznikami

Fundusz sołecki 2015 - zarządzenie wraz z załacznikami - [POBIERZ]wróć na początek strony