Czyste powietrze

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste powietrze"

 
Informujemy, że od 14 maja br. w Urzędzie Gminy Złotoryja uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.
Dwa razy w tygodniu w każdy wtorek i piątek w godzinach od 8:00 do 14:00 mieszkańcy naszej Gminy będą mogli uzyskać informację na temat wymagań programu „Czyste Powietrze", w okresie pracy zdalnej urzędu obsługa interesantów odbywać się będzie telefonicznie: 768788703.
Jednocześnie, ze względu na duże zainteresowanie programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania.
Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: https://wfosigw.pl/czyste-powietrze

Czytaj więcej: Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste powietrze"