⇒ GOPS w Złotoryi - http://gops.zlotoryja.com.pl

⇒ Urząd Miasta w Złotoryi - www.zlotoryja.pl

⇒ Starostwo Powiatowe w Złotoryi - www.powiat-zlotoryja.pl

⇒ Regionalny Konkurs Grantowy "Równać szanse" - www.rownacszanse.pl
 

Szkoły z terenu gminy:

⇒ Szkoła Podstawowa w Wilkowie-Osiedlu - http://www.spwilkow-osiedle.edupage.org/
⇒ Szkoła Podstawowa w Rokitnicy - https://sprokitnica.edupage.org/
⇒ Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu - http://www.spgieraltowiec.edupage.org/Kluby sportowe z terenu gminy:

⇒ "Wilkowianka" Wilków - http://wilkowianka.futbolowo.pl/wilkowianka


Organizacje pozarządowe:

⇒ Fundacja ANIMUS - https://www.facebook.com/fundacja.animus/?locale=pl_PL


Elektroniczne wersje dzienników urzędowych:

⇒ Dziennik Ustaw - www.dziennikustaw.gov.pl

⇒ Monitor Polski - www.monitorpolski.gov.pl

⇒ Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego - https://edzienniki.duw.pl/actbymonths