Gmina Złotoryja

Działaj Lokalnie - nowe granty

W Krainie Wygasłych Wulkanów tylko wulkany są wygasłe!
Jej mieszkańcy mają energię i mnóstwo zapału do pracy!
Program „Działaj Lokalnie” od 20 lat wspiera w Polsce inicjatywy ludzi, którzy pragną działać razem na rzecz dobra wspólnego. Jest to program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, który wdrażany jest na poziomie lokalnym przez tzw. Ośrodki Działaj Lokalnie.
W Krainie Wygasłych Wulkanów Ośrodkiem Działaj Lokalnie (ODL) jest Stowarzyszenie Kaczawskie. Od 15 lat zachęcamy i wspieramy mieszkańców, aby podejmowali odpowiedzialność za swoje otoczenie i odważali się sięgać po granty na realizację swoich pomysłów.
W tym roku, po udanej akcji fundraisingowej pod hasłem #dzialanieniewygasa, mamy pulę 55.000 zł na granty, po które sięgać mogą mieszkańcy gmin partnerskich Stowarzyszenia Kaczawskiego. Wyjątkowo w tym roku uczestniczymy również w ścieżce „Działaj Lokalnie i ekologicznie” współorganizowanej przez fundację WWF Polska. Na projekty o tematyce ekologicznej przyznamy dodatkowe 9.000 zł.
Program dedykowany jest szczególnie grupom i osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z aktywnością obywatelską i pozyskiwaniem funduszy. Nie jest konieczne nawet posiadanie zarejestrowanej organizacji, projekt realizować można w grupie nieformalnej.
Nabór potrwa do 14 maja 2021.
Dla zainteresowanych złożeniem wniosku przygotowano webinaria informacyjne, konsultacje indywidualne online oraz grupę na Facebooku.
Wszystkie informacje o tegorocznym naborze znajdują się tutaj: https://www.kaczawskie.pl/dzialajlokalnie2021/
Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach informacyjnych i do składania wniosków!
Powodzenia!

Przypomnienie o możliwości bezpłatnego transportu na szczepienie

Wójt Gminy Złotoryja informuje, że punktem szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 na terenie Gminy Złotoryja jest Ośrodek Zdrowia w Wilkowie-Osiedlu przy ul. Kochanowskiego 3, tel. (76) 87 83 321. Informacje na temat szczepień dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie.
Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość bezpłatnego transportu do punktu szczepień dla mieszkańców gminy:
1) posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
2) osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień najbliższego miejsca zamieszkania (np. osoby starsze, samotne).
Rejestracja na bezpłatny transport odbywa się pod nr tel. (76) 87 88 725 w godzinach pracy Urzędu Gminy Złotoryja (od poniedziałku do piątku, godz. 7:30 – 15:30).
UWAGA!
Rejestracja na bezpłatny transport możliwa jest jedynie po potwierdzonym terminie szczepienia.

Konkurs na „Geogadżet Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”

Geogadzet zaproszenie do konkursuCelem konkursu jest umocnienie, identyfikacja i promocja lokalnej marki Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów poprzez wytypowanie 8 Geogadżetów promujących i budujących wizerunek regionu. Region Gór i Pogórza Kaczawskiego wyróżnia się niezwykłą różnorodnością geologiczną, szczególnie ciekawe są skały i wzgórza będące pozostałością aż trzech okresów aktywności wulkanicznej. To z tego powodu region od lat zwany jest Krainą Wygasłych Wulkanów, a od 2017 r. rozpoczęto wdrażać ideę Geoparku.

Czytaj więcej: Konkurs na „Geogadżet Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”

Zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD

elektrosmieciUrząd Gminy Złotoryja informuje, że w dniach:
26 kwietnia 2021r. w miejscowościach: Jerzmanice Zdrój, Nowa Ziemia, Sępów, Wilków, Wilków-Osiedle, Leszczyna
27 kwietnia 2021r. w miejscowościach: Wysocko, Rzymówka, Ernestynów, Kozów, Rokitnica, Łaźniki, Prusice, Kopacz
28 kwietnia 2021r. w miejscowościach: Gierałtowiec, Lubiatów, Podolany, Pyskowice, Brennik, Wyskok, Nowa Wieś Złotoryjska
zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu RTV AGD. Odpady będą odbierane bezpośrednio z gospodarstwa domowego po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23 kwietnia 2021r. pod numerami telefonów:
- w godzinach pracy Urzędu – 76 8788 702
- Bożena Nowak - 601 450 369
- firma AG-EKO – 603 249 349 w godzinach pracy
UWAGA !!
Nie należy wystawiać odpadów wielkogabarytowych i opon. Odbierany będzie wyłącznie sprzęt kompletny ! !

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce.

Narodowy spis powszechny - zmiana ustawy

Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021r.

Sesja w marcu

 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

W związku z utrzymującym się w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS CoV-2 zawiadamia się, że XXIX Sesja Rady Gminy Złotoryja zwołana na dzień 26 marca 2021r. na godz. 10.00 odbędzie się w trybie zdalnym.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w marcu

Kozów - zagospodarowanie terenu

Logo odnowa wsi 1Gmina Złotoryja złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Kozów”. Projekt, jeśli znajdzie się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania, będzie współfinansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.
W ramach projektu planuje się budowę wiaty rekreacyjnej na podbudowie z kostki betonowej wraz z ławostołami, utworzenie placu zabaw z mini boiskiem oraz zagospodarowanie miejsc zielonych poprzez nasadzenie roślinności i utworzenie skweru z trawnikami i klombami.
Kozow teren sportowy
Miejsce przewidziane pod realizację zadania

Posprzątajmy nasz świat

plakat posprzatajZapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Złotoryja do udziału w wydarzeniu "Posprzątajmy Nasz Świat". Wystarczy zebrać grupę osób i 20 marca (sobota) wspólnie uprzątnąć zalegające po zimie, "bezpańskie śmieci". Jeśli będziecie Państwo zainteresowani udziałem skontaktujcie się z nami (za pośrednictwem fb: www.facebook.com/CKiBGminyZlotoryja ). Dostarczymy worki i rękawiczki.
Akcja związana jest z przypadającym na 21 marca pierwszym dniem wiosny. Ma na celu zlokalizowanie i uprzątnięcie śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Do akcji zaproszeni zostaną sołtysi, radni oraz mieszkańcy poszczególnych sołectw, którzy w określonych godzinach, wspólnie zadbają o czystość ich wsi.
Cel akcji:
Propagowanie dbania o środowisko naturalne oraz swoje najbliższe otoczenie; wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa; propagowanie odpowiednich wzorców zachowań; promocja zdrowego stylu życia; promocja Gminy Złotoryja oraz jej mieszkańców jako gminy wspierającej dbanie o środowisko naturalne;

Czytaj więcej: Posprzątajmy nasz świat

Obwieszczenie - oczyszczalnia ścieków Jerzmanice-Zdrój

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Gminy Złotoryja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Jerzmanicach -Zdrój na działkach oznaczonych nr 223, 221, 225, 214 i 228 , gmina Złotoryja” - Zobacz obwieszczenie oraz Raport oddziaływania na środowisko.

Program stypendialny "Horyzonty"

do dnia 31 marca trwa rekrutacja do 11 edycji Programu Stypendialnego Horyzonty realizowanego przez Fundację EFC i Fundację Rodziny Staraków. Program Horyzonty to kompleksowe wsparcie dla uczennic i uczniów pochodzących z małych miejscowości, którzy w tym roku kończą szkołę podstawową i chcą się dalej rozwijać w wybranych liceach i technikach w dużych miastach.
Udział w programie sprawia, że uczniowie rozwijają swój potencjał, pewność siebie i świadomie decydują o swojej przyszłości – realizują pasje, spełniają marzenia, zostają studentami najlepszych uczelni na świecie. Tworzą zżytą i wspierającą się społeczność, angażują się w działania społeczne i obywatelskie.
Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej. Pokrywa koszty zamieszkania w bursie, wyżywienia, wycieczek szkolnych oraz biletów komunikacji miejskiej. Stypendyści wyjeżdżają razem na ferie i obozy letnie, finansowane przez obie Fundacje. W programie Horyzonty podopieczni mają zapewnioną opiekę regionalnych koordynatorów w mieście nauki, wsparcie fundacyjnego psychologa, otrzymują też indywidualne, tutorskie wsparcie w rozwijaniu zainteresowań i wyborze dalszej ścieżki życiowej.
Rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty trwa od 15 lutego do 31 marca 2021 r. Aplikować należy za pośrednictwem strony www.efc.edu.pl
Przygotowaliśmy informację prasową o programie, jak również grafiki i zdjęcia informujące o rekrutacji, których komplet załączamy. Bylibyśmy niezwykle wdzięczni za ich upowszechnienie. Wierzymy, że wspólnie możemy lepiej dotrzeć z informacją o Programie Stypendialnym Horyzonty do młodych ludzi, którzy dzięki naszemu wsparciu będą mogli dalej rozwijać swój potencjał.
Do tej pory Program Stypendialny Horyzonty wsparł edukację blisko 800 uczniów. Obecnie 200 stypendystów uczy się w 19 szkołach średnich w całej Polsce.
Więcej informacji: www.efc.edu.pl
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 12

Wczoraj 86

W tym tygodniu 968

W tym miesiącu 2487

Od początku 3640193

covid 01032021