Gmina Złotoryja

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

W ramach tzw. „Tarczy 4.0” organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 01 kwietnia 2020 r. mogą skorzystać z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności statutowej lub gospodarczej. Działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r. Ponadto, działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie pożyczki.

Czytaj więcej: Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

Trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania

Zostanie  wyemitowany sygnał akustyczny „ogłoszenie alarmu”  trwający 3 minuty.

Na podstawie Zarządzenia Nr 156 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 czerwca 2020 roku w dniu 1 sierpnia 2020 roku na terenie województwa dolnośląskiego zostanie przeprowadzony treningu systemu wczesnego ostrzegania. W ramach treningu o godz. 17:00 na terenie Gminy Złotoryja zostanie  wyemitowany sygnał akustyczny „ogłoszenie alarmu”  trwający 3 minuty.

Wyemitowanie sygnału akustycznego w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 76 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Zbiórka zużytych opon

miniatraInformujemy ,że w dniu 11– 12 sierpnia 2020 r. na terenie gminy Złotoryja zostanie przeprowadzona zbiórka zużytych opon.
Opony - maksymalnie 4 sztuki z gospodarstwa domowego należy dostarczyć na plac Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kozowie:

- 11 sierpnia w godz. 8.00 - 15.00
- 12 sierpnia w godz. 15.00 - 19.00

UWAGA !!!
Nie będą przyjmowane opony ciągnikowe .

Wójt Gminy    
Jan Tymczyszyn

Promesy dla gminy

Gmina Złotoryja otrzymała z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Cezarego Przybylskiego w obecności wiceprzewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego Pana Marka Obrębalskiego oraz Pan Pawła Czyszczonia Zastępcy Dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych promesę na kwotę 315 375 zł   w ramach PROW na lata 2014-2020. Pieniądze przeznaczone są na przebudowę i rozbudowę sieci wod-kan w miejscowości Gierałtowiec.
Jednocześnie w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 29 998 zł na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ernestynowie.
Uzyskane dofinansowania pozwolą zrealizować Gminie Złotoryja inwestycje poprawiające jakość i standard życia mieszkańców, poprzez poprawę stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz warunków kulturalnych i społecznych mieszkańców gminy.

 7718607904910624352
PromesyJG1

Informacja ZGKiM

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu, w związku z obserwacją licznych odpadów stałych w sieci kanalizacji sanitarnej takich jak: chusteczki nawilżające, pampersy, podpaski, patyczki do uszu, odzież, które nie powinny znajdować się w systemie kanalizacji, zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy aby ww. odpady nie trafiały do infrastruktury kanalizacji sanitarnej, tylko do pojemników na odpady stałe.
Zaistniała sytuacja powoduje liczne awarie urządzeń zainstalowanych na rurociągach kanalizacji sanitarnej takich jak: pompy, zawory, zasuwy, których naprawa wymaga ponoszenia znacznych nakładów finansowych.
Za zastosowanie się do niniejszego zalecenia serdecznie dziękujemy.

Prusice zapraszaja dzieci i młodzież

prusice koronawirusStowarzyszenie Rozwoju Wsi Prusice zaprasza na spotkanie, którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa.
Spotkanie odbędzie się w sobotę, 18 lipca o godzinie 16.00 przy świetlicy wiejskiej w Prusicach.
W programie:
- warsztaty z prawidłowych technik mycia rąk z udziałem studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy,
- kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- konkurs plastyczny dla dzieci "Narysuj Wirusa"
- występ muzyczny Kamila Rogińskiego "Instrumenty Świata"
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież.

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”.
Wydrukowane i podpisane wnioski należy składać w Biurze i oddziałach Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, mieszkańcy Gminy Złotoryja w oddziale w Legnicy przy ul. Okrzei 16.
Wnioski należy składać w terminie od 01.07.2020r. do 31.05.2024r. w godzinach 8:00 - 15:00.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu pod adresem: https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/moja-woda/w_498,cel-programu

Nieodpłatna pomoc prawna

Grafika pomoc prawnaSkorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej.
Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.
Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.
Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?
• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.
Gdzie szukać pomocy?
• Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
• Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Światłowód od Orange w naszej gminie

Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy ZŁOTORYJA, w ramach projektu „Jeleniogórski Orange Światłowód”. Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).
Celem inwestycji jest likwidacja internetowych „białych plam” na mapie Polski i dostarczenie mieszkańcom ultraszybkiego internetu. W ten sposób zmniejszymy technologiczny dystans w stosunku do lepiej rozwiniętych cyfrowo regionów kraju.
Zakres inwestycji został określony na podstawie listy adresowej przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej - regulatora rynku telekomunikacyjnego, zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej na bazie przeprowadzonej inwentaryzacji.
Wykaz adresów, objętych projektem realizowanym przez Orange Polska, dostępny jest na stronie: https://www.orange.pl/view/popc.
Pierwszym zadaniem było doprowadzenie światłowodu do szkół i placówek edukacyjnych zakwalifikowanych do projektu w miejscowościach: ZŁOTORYJA, ROKITNICA, WILKÓW OSIEDLE, GIERAŁTOWIEC.
Więcej informacji - Zobacz tutaj

Droga Leszczyna - Stanisławów

Urząd Gminy Złotoryja informuje, że rozpoczął przebudowę drogi prowadzącej z Leszczyny w kierunku Stanisławowa (Gmina Męcinka). Na czas prowadzenia robót tj. do końca sierpnia br. droga nie będzie przejezdna. Po przebudowie droga na całej długości zyska nową nawierzchnię asfaltową łączącą Leszczynę z drogą asfaltową po stronie Gminy Męcinka.
leszczyna
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 7

Wczoraj 207

W tym tygodniu 214

W tym miesiącu 420

Od początku 3599484