Gmina Złotoryja

Ekogroszek Karlik do nabycia od Gminy

Gmina Złotoryja przypomina, że do 29.12.2023r. można skorzystać z zakupu węgla po preferencyjnych cenach.
Gmina Złotoryja do sprzedaży końcowej posiada:
1. Ekogroszek (Karlik) - 30 ton KWK Piast-Ziemowit z siedzibą w Bieruniu 43-155 ul. Granitowa 16 , Ruch Ziemowit (Wola)
Sprzedaż będzie prowadzona dla wszystkich zainteresowanych do wyczepiania zapasów bez ograniczeń ilościowych. Dopuszczalna jest również sprzedaż węgla dla mieszkańców spoza terenu gminy Złotoryja. Aktualna cena węgla to 1 600,00 zł za tonę.
W celu dokonania zakupu należy udać się do Urzędu Gminy w Złotoryi Al. Miła 4, aby dokonać opłaty, i z potwierdzeniem wpłaty udać się do wskazanego składu węgla w miejscowości Wilków. Cena transportu pozostaje przy kupującym płatna na składzie.

Nabór na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024 - Zobacz całość
Formularz ofertowy

Konkurs ofert - upowszechnianie kultury fizycznej

Wójt Gminy Złotoryja ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024 - Zobacz całość
Oferta realizacji zadania publicznego
Oświadczenie oferenta

Brak wody - Rokitnica, Kozów, Kopacz, Wysocko i Rzymówka

W związku z awarią sieci wodociągowej w Rokitnicy, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, że w dniu 30.11.2023r. (czwartek), nastąpiła przerwa w dostawie wody od godz. 9:00. w m. ROKITNICA, KOZÓW, KOPACZ, RZYMÓWKA i WYSOCKO. Planowane przywrócenie dostawy wody około godziny 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Sesja w listopadzie

 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 30 listopada 2023r. o godz. 10.00  w sali narad (poddasze) odbędzie się LXII Sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w listopadzie

Dzień pracownika socjalnego

Dzien GOPS
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
które jest świętem wszystkich osób pracujących
na rzecz potrzebujących pomocy,
składam Państwu serdeczne życzenia oraz podziękowania.
Dziękujemy za troskę i serce jakie wkładacie w niesienie pomocy innym,
za zrozumienie drugiego czlowieka oraz życzliwość i wrażliwość.
Życzę, by nigdy ne zabrakło Wam energii, ciepła i wytrwałości.
Niech każdy dzień przynosi poczucie spełnienia oraz satysfakcję osobistą i zawodową.


Jan Tymczyszyn
Wójt Gminy

Ewidencja ludności - 15.11.br. pracuje krócej

W dniu 15.11.2023r. stanowisko ds. obsługi ewidencji ludności oraz dowodów osobistych będzie czynne do godz. 12:15 z powodu szkolenia pracowników.
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Granty PPGR - składanie oświadczeń

Granty PPGR
Gmina Złotoryja zobowiązana jest do monitorowania utrzymania efektów projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Monitowanie odbywa się poprzez składanie oświadczenia w określonym terminie (ostatni kwartał 2023r. i 2024r), zgodnie z Zarządzeniem Wójta w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Złotoryja, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1 - Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego - Zobacz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie pełnoletniego ucznia - Zobacz

Granty PPGR logo

Zbiórka sprzętu RTV i AGD

elektrosmieci Urząd Gminy Złotoryja informuje, że w dniach:
4 grudnia 2023r. w miejscowościach: Jerzmanice Zdrój, Nowa Ziemia, Sępów, Wilków, Wilków-Osiedle, Kopacz
5 grudnia 2023r. w miejscowościach: Leszczyna, Prusice, Rokitnica, Łaźniki, Kozów, Wysocko, Rzymówka, Wyskok
6 grudnia 2023r. w miejscowościach: Ernestynów, Gierałtowiec, Lubiatów, Podolany, Brennik, Pyskowice, Nowa Wieś Złotoryjska
zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu RTV AGD.
Odpady będą odbierane bezpośrednio z gospodarstwa domowego po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 4 grudnia 2023r. pod numerami telefonów:
- w godzinach pracy Urzędu – 76 8788 702
- firma AG-EKO – 603 249 349 w godzinach pracy
UWAGA !!
Nie należy wystawiać odpadów wielkogabarytowych i opon.
Odbierany będzie wyłącznie sprzęt kompletny !!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce.

Projekt "Pies pod Paragrafem"

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział we Wrocławiu w związku z projektem pn.: „Pies pod paragrafem” – Program poprawy warunków życia zwierząt domowych i gospodarskich głównie na terenach dolnośląskich gmin wiejskich, zawiadamia o działaniach edukacyjnych i kontrolnych.
Jednocześnie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział we Wrocławiu zawiadamia o prowadzonych w ramach drugiej części projektu czynnościach kontrolnych na terenie gminy na podstawie art. 1 ust. 3, art. 3, art. 7, art. 34a ust. 3, art. 40 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, przez lokalnie organizacje społeczne, których statutowym celem działanie jest ochrona zwierząt. Prowadzone czynności będą miały charakter prewencyjny oraz wybiórczy, a ich celem będzie skontrolowanie warunków bytowych zwierząt z terenu administracyjnego gminy oraz w przypadkach niedopełnienia Ustawowych obowiązków właściciele zostaną pouczeni o obowiązkach właścicieli wynikających z w/w Ustawy, jak również z Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Prowadzone czynności będą miały charakter stały. W przypadkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia zwierząt, upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt będzie podejmował decyzję o odbiorze zwierzęcia w trybie określonym w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, w tym też przedmiocie liczy się na Ustawową współpracę wynikającą z art. 1 ust. 3 w/w Ustawy pomiędzy organizacjami, a Urzędem w przedmiocie podejmowania decyzji określonych w art. 7 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.
Poniżej przedkładamy wytyczne dotyczące warunków bytowych podczas utrzymywania zwierząt zgodnych z literą powyższych przepisów Ustaw.

Czytaj więcej: Projekt "Pies pod Paragrafem"