Gmina Złotoryja

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

baner komputer dla rodziny 2Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty  1500 zł.
Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020r.
Aby móc ubiegać się o pomoc: 
- łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie; 
- rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.
Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.
Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.
Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.
Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.
Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2021r.

Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1439, ze zm.) Wójt Gminy Złotoryja zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2020 r. Rada Gminy Złotoryja podjęła Uchwałę Nr XXV/263/2020(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 6739) w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Zgodnie z powyższą uchwałą od 01 stycznia 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

Czytaj więcej: Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2021r.

Konkurs dla kół gospodyń - Choinkowa ozdoba

Konkurs polega na własnoręcznym wykonaniu zestawu trzech ozdób choinkowych, które nie przekraczają 25 cm w najdłuższym miejscu oraz są jednorodne tematycznie, stylistycznie ze sobą powiązane i wykonane z podobnych materiałów. Ozdoby choinkowe powinny być na tyle lekkie oraz zaopatrzone w solidnie przymocowany element, aby dało się je powiesić na gałązce choinki. Każda praca powinna mieć przymocowaną w trwały sposób wizytówkę z nazwą koła gospodyń wiejskich.
Na prace czekamy do 18 grudnia 2020 r., wyniki ogłosimy do 22 grudnia 2020 r.
Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie.
Dla najlepszych prac przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu AGD.
Regulamin wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest również na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://www.arimr.gov.pl/serwis-prasowy/tam-bylismy/artykuly/dolnoslaskie-zachecamy-do-udzialu-w-konkursie-pt-choinkowa-ozdoba.html

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych - sport

Wójt Gminy Złotoryja ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021 - zobacz szczegóły ogłoszenia
Załączniki do ogłoszenia

Nabór na członka komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021 - zobacz szczegóły ogłoszenia

Zmiana organizacji pracy urzędu od 2 grudnia 2020r.

praca urzad 02122020

„Wsparcie dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej ”

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinarium pt. „Wsparcie dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej ” – 03.12.2020 r. Jelenia Góra
W trakcie WEBINARIUM zostaną przedstawione informacje informacje dotyczące projektów unijnych na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach dotacji i instrumentów zwrotnych.

Czytaj więcej: „Wsparcie dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej ”

Uwaga, 30 listopada rozpoczęły się…

W ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020. W ARiMR można już ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy oraz na rozwój usług rolniczych.

Czytaj więcej: Uwaga, 30 listopada rozpoczęły się…

„Najpiękniejsza kartka świąteczna z Krainy Wygasłych Wulkanów”

Szanowni Państwo, ogłaszamy dziś konkurs pn. „Najpiękniejsza kartka świąteczna z Krainy Wygasłych Wulkanów”. Do udziału w tym konkursie zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 14 lat, które zamieszkują obszar Partnerstwa Kaczawskiego, czyli następujące miasta i gminy: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja.

Czytaj więcej: „Najpiękniejsza kartka świąteczna z Krainy Wygasłych Wulkanów”

Zbiórka zużytego sprzetu rtv-agd

Urząd Gminy Złotoryja informuje, że w dniach:
- 8 grudnia 2020r. w miejscowościach: Jerzmanice Zdrój, Nowa Ziemia, Sępów, Wilków, Wilków-Osiedle, Kopacz, Leszczyna, Prusice, Rokitnica, Łaźniki, Kozów
- 9 grudnia 2020r. w miejscowościach: Wysocko, Rzymówka, Wyskok, Ernestynów, Gierałtowiec, Lubiatów, Podolany, Brennik, Pyskowice, Nowa Wieś Złotoryjska
zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu RTV AGD.
Odpady będą odbierane bezpośrednio z gospodarstwa domowego po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 7 grudnia 2020r. pod numerami telefonów:
- w godzinach pracy Urzędu – 76 8788 702
- firma AG-EKO – 603 249 349 w godzinach pracy
UWAGA !! Nie należy wystawiać odpadów wielkogabarytowych i opon. Odbierany będzie wyłącznie sprzęt kompletny !!!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce.
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 5

Wczoraj 117

W tym tygodniu 5

W tym miesiącu 3002

Od początku 3625537