Gmina Złotoryja

Gminna Akademia Piłkarska

GAP nabór

Rokitnica - Prusice - zamknięta droga (23.03 - 01.04.br.)

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotoryi zawiadamia, że od dnia 23 marca 2022r. do 1 kwietnia 2022r. z powodu remontu drogi powiatowej nr 2622D wraz z przebudową chodnika w w. Rokitnica będzie czasowo i odcinkowo zamykana droga powiatowa przez miejscowość Rokitnica. Zamknięcie drogi będzie następować w godzinach 800 - 1800 do dnia 1 kwietnia br.
W pierwszej kolejności będzie zamknięta droga powiatowa od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 363 w m. Rokitnica do skrzyżowania z drogą gminną za budynkiem nr 48. W dalszym terminie od budynku nr 48 do tablicy miejscowości Prusice.
Utrudnienia wynikające z konieczności położenia nowej nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni.
Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Sesja w marcu

 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 29 marca 2022r. o godz. 10.00 odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Złotoryja przeprowadzona w trybie zdalnym.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w marcu

Brak wody - Kopacz

W związku awarią sieci wodociągowej w miejscowości KOPACZ, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, że w dniu 22.03.2022r. nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 12.00 do 15.00, w ww. miejscowości.
Za utrudnienia przepraszamy

Spotkanie dotyczący przebiegu autostrady

W dniu dzisiejszym, tj. 21.03.2022r. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie zdalne z przedstawicielami firmy projektującej przebieg remontowanej autostrady na terenie naszej gminy. Chętni mogą wziąść w nim udział poprzez link - Kliknij tutaj.

Nowe informacje - stan prawny na 17.03.2022r.

Ulotka UA 17.03Ulotka PL 17.03

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł przyznawane dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz na opłaty mieszkaniowe.
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Przedmiotowe świadczenie wypłacane będzie przez tut. ośrodek pomocy społecznej po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.
Druki wniosków o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego są do pobrania w siedzibie ośrodka pomocy lub KLIKNIJ TUTAJ

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Urząd Gminy Złotoryja informuje, że od 21 marca br. w pok. nr 6 można będzie składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polski w związku z działaniami wojennymi.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Wysokość świadczenia ustalona jest w kwocie 40 zł za osobę dziennie za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia od dnia przyjęcia obywatela Ukrainy do dnia złożenia wniosku na zasadzie refundacji. Wniosek można złożyć jednorazowo po upływie okresu zakwaterowania lub sukcesywnie (np. co 2 tygodnie). Urząd Gminy rozpatruje wnioski najpóźniej w ciągu 30 dni.
Wniosek wraz z kartami osoby przyjętej (kartę należy wypełnić dla każdej przyjętej osoby).

Wniosek o świadczenie pieniężne
Karta osoby

PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY PRZYBYŁYCH DO POLSKI PO 24.02.2022 r.

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy będą mogli wystąpić w Polsce o nadanie numeru PESEL. Proces rejestracji rusza w najbliższą środę (16 marca).
Obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju.
Gdzie po numer PESEL?

Czytaj więcej: PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY PRZYBYŁYCH DO POLSKI PO 24.02.2022 r.

Program usuwania azbestu - następna edycja

Gmina Złotoryja informuje, że planuje w roku bieżącym kontynuowanie „Programu Usuwania Azbestu” na ternie Gminy Złotoryja.
Warunkiem przystąpienia do tego zadania jest ogłoszenie konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu, który umożliwi pozyskanie przez gminę środków na ten cel.
W związku z tym, wszystkie osoby zainteresowane , które w roku bieżącym planują demontaż azbestu z nieruchomości lub mają już zdjęty i złożony na posesji prosimy o wypełnienie i dostarczenie do tut. Urzędu Informacji o wyrobach zawierających azbest na danej nieruchomości. Wypełnione informacje usprawnią zgromadzenie dokumentów ,które będą niezbędne do złożenia wniosku o dotację.
Informacje należy złożyć w terminie do dnia 4 kwietnia 2022r.
Uwaga! W przypadku nieotrzymania środków w roku 2022 zadanie nie będzie realizowane.
Kontakt 76 8788 702
Druk do pobrania.