Gmina Złotoryja

Szczepienia przeciwko wirusowi SARS-COV-2

Wójt Gminy Złotoryja informuje, że punktem szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 na terenie Gminy Złotoryja jest Ośrodek Zdrowia w Wilkowie-Osiedlu przy ul. Kochanowskiego 3, tel. (76) 87 83 321. Informacje na temat szczepień dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie.
Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość bezpłatnego transportu do punktu szczepień dla mieszkańców gminy:
1) posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
2) osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień najbliższego miejsca zamieszkania (np. osoby starsze, samotne).
Rejestracja na bezpłatny transport odbywa się pod nr tel. (76) 87 88 725 w godzinach pracy Urzędu Gminy Złotoryja (od poniedziałku do piątku, godz. 7:30 – 15:30). UWAGA! Rejestracja na bezpłatny transport możliwa jest jedynie po potwierdzonym terminie szczepienia.
Klauzula informacyjna RODO dotycząca zgłoszeń na bezpłatny transport.

Nabór na rachmistrzów spisowych

Gminny Komisarz Spisowy w Złotoryi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się tutaj.

Sesja w styczniu

 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

W związku z utrzymującym się w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS CoV-2 zawiadamia się, że XXVII Sesja Rady Gminy Złotoryja zwołana na dzień 29 stycznia 2021r. na godz. 10.00 odbędzie się w trybie zdalnym.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w styczniu

Rekrutacje do oddziałów przedszkolnych oraz klas I

Informujemy, że ukazało się zarządzenie Wójta Gminy w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Złotoryja na rok szkolny 2021/2022 - Zobacz zarządzenie

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego

Prezentujemy wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z dziedziny sport - Zobacz

Wymiana pieców - nabór 2021r.

Wójt Gminy Złotoryja zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę dotychczasowego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym/budynku jednorodzinnym na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego. Dotację mogą uzyskać: osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tj.: właściciele, współwłaściciele lub najemcy nieruchomości, położonych na terenie Gminy Złotoryja oraz wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym, w którym członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni. Wnioskodawca, po zrealizowaniu inwestycji może uzyskać, w formie refundacji, do 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zakup nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 3000,00zł, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej, nie więcej niż 6000,00zł.
Wiecej szczegółowych informacji znajdziesz tutaj

Szczepienia dla seniorów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi gorąco zachęca do udziału w Narodowym Programie Szczepień oraz rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19. Szczepienia są darmowe i w pełni dobrowolne dla każdego obywatela. Od tego, jak wielu z nas się zaszczepi, zależy bezpieczeństwo nas samych, naszych rodzin i naszych najbliższych.
Więcej i bardziej szczegółowe informacje znajdują się w tym artykule.

Informacja - konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych ofert złożonych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Złotoryja w ramach otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021.
Oferty zawierające braki formalne podlegające uzupełnieniu należy uzupełnić w siedzibie Urzędu Gminy Złotoryja, al. Miła 4, 59-500 Złotoryja (tel. 76 87 88 700) w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej listy, tj. do. 15.01.2021 r. do godz. 15.30.
Oferty nieuzupełnione o wskazane braki i niejasności, a także uzupełnione po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegały ocenie merytorycznej.
Zobacz wykaz braków

Awaria wodociągu - Jerzmanice-Zdrój

W związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Jerzmanice-Zdrój Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, że w dniu 11.01.2021 r. od godz. 9 30 nastąpi przerwa w dostawie wody. Planowane przywrócenie dostawy wody nastąpi około godziny 13.00.
Za utrudnienia przepraszamy

Szukamy właściciela psa

W piątek na terenie miejscowości Kozów znaleziono psa. Poszukujemy jego właściciela, wiadmość w Urzędzie Gminy - 768788700

View the embedded image gallery online at:
https://www.zlotoryja.com.pl/?start=20#sigFreeId0308558725
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 12

Wczoraj 86

W tym tygodniu 968

W tym miesiącu 2487

Od początku 3640193

covid 01032021