Gmina Złotoryja

Sesja w kwietniu

 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS CoV-2 zawiadamia się, że XIX Sesja Rady Gminy Złotoryja zwołana została na dzień 29 kwietnia 2020r. na godz. 10.00 będzie miała charakter zamknięty i odbędzie się w trybie zdalnym
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w kwietniu

Zmiana organizacji pracy urzędu od 22 kwietnia br.

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu Gminy Złotoryja, Wójt Gminy Złotoryja informuje, że Urząd Gminy od dnia 25 maja 2020 r. nadal będzie działał w trybie wewnętrznym i jest zamknięty dla dostępu mieszkańców gminy do odwołania, z wyjątkiem zadań związanych z:
• ewidencją ludności i dowodami osobistymi;
• pomocą społeczną (realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej);
• decyzjami architektoniczno-budowlanymi, środowiskowymi oraz innymi związanymi z inwestycjami;
• korzystania z wód;
 Zasadą współpracy z tymi wydziałami będzie obsługa bezpośrednia klientów z wyżej wymienionego zakresu zagadnień na parterze budynku Urzędu Gminy Złotoryja, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem urzędu na konkretny termin i godzinę – wymagane będzie aby petent wyposażony był w maseczkę ochronną, rękawice i własny długopis.

Kasa w Urzędzie również będzie nieczynna.
Wszelkich płatności można dokonywać przez Internet, w banku lub na poczcie.

Dni i godziny pracy Urzędu nie ulegają zmianie. Jednakże większość spraw będzie załatwiana drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Dyżury telefoniczne:
• Sekretariat – (76) 87 88 700
• Fax – (76) 87 88 716
• Zagospodarowanie przestrzenne i inwestycje – (76) 87 88 705
• Wymiana źródeł ciepła – (76) 87 88 705
• Geodezja i nieruchomości – (76) 87 88 719
• Gospodarka odpadami komunalnymi i ochrona środowiska – (76) 87 88 702
• Ewidencja ludności – (76) 87 88 714
• Księgowość podatkowa – (76) 87 88 711
• Opłaty za odpady komunalne – (76) 87 88 721
• GOPS – (76) 87 83 021, zasiłki rodzinne – (76) 87 88 720
Adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres ePUAP: b393q8pnlb/skrytka
Na parterze Urzędu ustawiona jest skrzynka podawcza, do której można wrzucać wszelkie pisma (bez potwierdzenia ich złożenia).

Brak wody - Wilków wieś

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, iż w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 17.04.2020r. (piątek) od godz.10.00 do późnych godzin popołudniowych, nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Wilków wieś.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Program usuwania azbestu - deklaracja

Gmina Złotoryja przystępuje do przygotowania projektu polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu azbestu na terenie gminy. Pozbycie się szkodliwego dla zdrowia azbestu pokrywającego dachy budynków jest poważnym problemem wielu właścicieli nieruchomości.
Prace takie może wykonać jedynie specjalistyczna firma.
Przystępując do projektu Gmina chce pomóc właścicielom nieruchomości zmierzyć się z tym problemem.
Istnieje możliwość pozyskania przez gminę dofinansowania w wysokości 70% kosztów tego przedsięwzięcia dla mieszkańców.
Po stronie właściciela nieruchomości pozostanie pokrycie 30% kosztów inwestycji. ( dofinasowanie nie przewiduje wymiany pokrycia dachowego).
Zainteresowani w/w programem winni złożyć deklarację przystąpienia do programu usuwania azbestu w terminie do dnia 30 kwietnia 2020r.. Deklaracje dostępne są w formie elektronicznej poniżej.
Druki deklaracji są również wyłożone w korytarzu przy wejściu głównym Urzędu Gminy Złotoryja Al. Miła 4 (na półce za urną na pocztę).
UWAGA! Termin wykonania zadania nie może przekroczyć terminu 15 września 2020 r.
Deklaracja

Postępowanie z odpadami w przypadku objęcia kwarantanną

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19 podajemy wytyczne w sprawie postępowania z odpadami dla osób, które poddane są kwarantannie;
- odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników lub worków  (papier, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane) ,
- maseczki, i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w osobnych workach, które po zawiązaniu wrzucać należy do pojemnika/worka na odpady zmieszane ,
- wysoce zalecane jest, aby wiązać szczelnie worki z odpadami – przed wrzuceniem ich do kosza ,
- worków nie należy zgniatać (zapobiegnie to przedziurawieniu worka) ,
- przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem / przenoszeniem odpadów używać rękawic ochronnych, myć i dezynfekować ręce.

Stypendia - ważna informacja

W związku ze zbliżającym się okresem wypłaty stypendium szkolnego oraz ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, informuję, że wypłata stypendium w okresie styczeń/czerwiec 2020r., nastąpi w formie świadczenia pieniężnego - wyłącznie formie przelewu bankowego. W uzasadnionych przypadkach, jakim niewątpliwie jest ogłoszony stan epidemii w naszym Państwie, ustawa dopuszcza taką formę rozliczenia stypendium.
W związku z tym, w dniu dzisiejszym zostały rozesłane drogą pocztową oświadczenia do wszystkich osób pobierających stypendium o wyrażenie zgody na zmianę decyzji przyznającej świadczenie na rok szkolny 2019/2020, oraz o spełnianiu kryterium dochodowego. Po podpisaniu załączonego oświadczenia, odrębnego na każde dziecko, na które pobierane jest stypendium i zwróceniu go do tutejszego urzędu przy pomocy Poczty Polskiej lub wrzucenia do urny znajdującej się na parterze budynku Urzędu Gminy, zostaną wysłane do Państwa listem poleconym decyzje przyznające stypendium szkolne na okres styczeń- czerwiec 2020r. Po otrzymaniu do urzędu podpisanych zwrotek z listów poleconych, nastąpi przekazanie przyznanych środków na Państwa rachunki bankowe. Ponadto proszę obowiązkowo podać swój nr konta, niezależnie czy wcześniej był już podawany, na który dokonany zostanie przekaz środków.
W obecnym okresie rozliczeniowym wyjątkowo nie będą przyjmowane faktury, ale proszę je zbierać i zachować, ponieważ zastrzegamy sobie prawo po ustąpieniu epidemii, do wyrywkowych kontroli wydatkowania środków zgodnie z ich przeznaczeniem.
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość pobrania w/w druku oświadczenia i wypełnienia na każde dziecko.
Oświadczenie
Oświadczenie nr 2

Pomoc ZUS

W związku z trudną sytuacją gospodarczą w naszym kraju, która wynika z trwającego okresu pandemii, chcemy przekazać Państwu – przedstawicielom lokalnych samorządów – zapewnienie, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy do realizacji założeń tzw. tarczy antykryzysowej. Informacja jest ważna dla przedsiębiorców z terenu funkcjonowania Państwa jednostki samorządu terytorialnego.
Obecnie chcemy, również za pośrednictwem samorządów lokalnych, przekazać przedsiębiorcom w naszym regionie informacje o produktach i formach wsparcia działalności gospodarczej, z których mogą skorzystać. Prosimy o umieszczenie materiałów na stronie internetowej Państwa instytucji. Z tą informacją chcemy bowiem dotrzeć do jak największej grupy podmiotów.
W ramach tarczy antykryzysowej, można ubiegać się w ZUS o:

Czytaj więcej: Pomoc ZUS

Możliwości wsparcia MŚP

Pragniemy poinformować, że Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. („DFG”), którego udziałowcami są m.in. Województwo Dolnośląskie i Bank Gospodarstwa Krajowego, posiada w swojej ofercie produkt wspierający funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - poręczenie zapłaty wadium.
W związku z przewidywanym spowolnieniem gospodarczym, wywołanym epidemią SARS – CoV – 2, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przekazania informacji mikro, małym i średnim przedsiębiorcom funkcjonującym w Państwa otoczeniu. Korzystanie z poręczeń zapłaty wadium może stanowić dla nich jedno z dodatkowych narzędzi poprawy płynności.
Informacje o poręczeniach zapłaty wadium znaleźć można w załączonej prezentacji lub na naszej stronie: www.dfg.pl/poreczenia-wadialne. W razie pytań lub wątpliwości, do dyspozycji są nasi specjaliści, tel. 696 871 433, 534 699 663 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Poręczenia
Informacje

Brak wody w Lubiatowie - 26.03.br

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, iż w związku z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Lubiatów w dniu 26.03.2020r. (czwartek) od godz.8.00 do godz.12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Lubiatów.
Za utrudnienia przepraszamy

Sesja w marcu

 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS CoV-2 zawiadamia się, że XVIII Sesja Rady Gminy Złotoryja zwołana została na dzień 20 marca 2020r. na godz. 10.00 będzie miała charakter zamknięty, udział w niej wezmą tylko Radni i przedstawiciele Urzędu Gminy.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w marcu

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 2

Wczoraj 197

W tym tygodniu 417

W tym miesiącu 1630

Od początku 3600694