Gmina Złotoryja

Nowy gabinet dentystyczny w Gierałtowcu

Logo PSE
Pacjenci Ośrodka Zdrowia w Gierałtowcu w gminie Złotoryja mogą już korzystać z nowego stanowiska stomatologicznego zakupionego w ramach projektu, który wygrał w konkursie dobrosąsiedzkim „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Czytaj więcej: Nowy gabinet dentystyczny w Gierałtowcu

Zmiany w studium - wyłożenie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotoryja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Pobierz (Uwaga - plik wielkości ok. 300MB spakowany do formatu rar)

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Złotoryja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotoryja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Zobacz

Sesja w październiku

 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 30 października 2019 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w październiku

Brak wody - Wilków

W związku z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Wilków, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, że w dniu 23.10.2019 r. od godz. 8.00 może nastąpić przerwa w dostawie wody w miejscowości Wilków. Planowane przywrócenie dostawy wody nastąpi po zakończeniu prac.
Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dla rolników

Informujemy, że Gmina Złotoryja zamierza ubiegać się o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
W związku z tym gmina zobowiązana jest przygotować Inwentaryzację odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie gminy Złotoryja - wymagany załącznik do wniosku o dofinansowanie. Inwentaryzacja zostanie sporządzona na podstawie oświadczeń rolników i tylko rolnicy, którzy złożą oświadczenie, będą uprawnienia do nieodpłatnego zdania ww. odpadów.
Prosimy zainteresowanych rolników o wypełnienie poniższego oświadczenia i dostarczenie do gminy Złotoryja do dnia 15 listopada 2019r.
Jeżeli gmina uzyska dofinansowanie - wyżej wymienione odpady zostaną odebrane nieodpłatnie pod warunkiem, że zostaną dostarczone przez ich właścicieli we wskazane miejsce.
PROSIMY O MOŻLIWIE DOKŁADNE OSZACOWANIE MASY POSZCZEGÓLNYCH ODPADÓW.
Oświadczenie rolnika - Pobierz

Spotkanie na wulkanie w Prusicach

Spotkanie na wulkanie Prusice

Leszczyna - utrudnienia w ruchu

Informujemy, że w związku z pracami drogowymi w Leszczynie na odcinku od "pieców" do przystanku autobusowego w dniach 11-12 października br. (piątek i sobota) nie będzie możliwości przejazdu.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zakończenie remontu budynku szkoły w Gierałtowcu

W dniu 9 października br. Wójt Gminy Złotoryja - Jan Tymczyszyn wraz z Panem Piotrem Karwanem – Radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz wykonawcą robót budowlanych dokonał symbolicznego otwarcia wyremontowanej Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu.
Całkowite koszty realizacji inwestycji to 748 160,00PLN w tym dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 476 054,00 PLN. Inwestycja obejmowała w głównej mierze osuszenie, odwodnienie i wykonanie nowej elewacji budynku.
Otwarcie szkoly Gieraltowiec

Zakończenie inwestycji w Brenniku

Zakończono realizacje zadania „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Brenniku poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury drogowej”. Uroczystego otwarcia w dniu 9 października 2019r. dokonał Wójt Gminy Złotoryja - Jan Tymczyszyn wraz z Panem Piotrem Karwanem – Radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz sołtysem miejscowości Brennik – Panem Tadeuszem Kurjatą.
W wyniku realizacji projektu wykonano częściową budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej, budowę parkingu, zatoki autobusowej oraz wyznaczono bezpieczne przejście dla pieszych.
Na finansowanie inwestycji składały się środki pochodzące z dofinansowania z Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w kwocie 96 955,63 PLN oraz środki własne Gminy Złotoryja - 147 673,50 PLN. Zadanie zostało rozszerzone i kontynuowane przez Parafię Rzymskokatolicką Objawienia Pańskiego w Brenniku, która z własnych środków wykonała dojazd do plebani.
Otwarcie drogi Brennik
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 19

Wczoraj 193

W tym tygodniu 417

W tym miesiącu 417

Od początku 3588171