Gmina Złotoryja

Informacja dla mieszkańców

Drodzy Państwo,
Poczta Polska S.A. informuje, że na terenie gminy spora część mieszkańców nie posiada zainstalowanych skrzynek oddawczych tj. skrzynek do których listonosz doręcza korespondencję. Występują także braki w oznakowaniu numerem porządkowym posesji, co utrudnia prawidłowe i sprawne doręczanie korespondencji.
Sytuacja braku instalacji skrzynek indywidualnych oddawczych jest problematyczna dla obu stron, nie tylko dla operatora pocztowego, ale także dla adresata korespondencji.

Czytaj więcej: Informacja dla mieszkańców

Ratownik wodny - poszukiwany

Szkoła Podstawowa w Wilkowie-Osiedlu zatrudni na umowę zlecenie do nadzoru basenu kąpielowego - ratownika wodnego.
Termin zatrudnienia : 1 lipiec - 16 sierpień.
Wymagania obowiązkowe:
- uprawnienia Ratownika Wodnego,
- ukończony i aktualny Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
- posiadanie ważnej legitymacji WOPR.
 Dodatkowe informacje pod nr tel. 76 8783 272

Informacja - zmiany rachunków bankowych

Wój Gminy informuje, że od poczatku 2020r. obowiązują nowe numery rachunków bankowych. Każda osoba (podatnik) ma przypisany indywidualny numer rachunku bankowego dla wpłat z tytułu:
- zobowiązań podatkowych,
- opłata od posiadania psa.
Nowe numery kont otrzymają Państwo wraz z decyzjami podatkowymi na rok bieżący. Prosimy zwrócić na to uwagę i nie dokonywać wpłat na inne numery kont.

Zapraszamy na ferie zimowe w Gminie Złotoryja

Przedstawiamy harmonogram najważniejszych wydarzeń, które będą odbywały się w czasie ferii zimowych w poszczególnych miejscowościach. Na większości świetlic odbędą się także inne zajęcia, kursy, pokazy i zabawy karnawałowe, organizowane zarówno przez pracowników świetlic jak i mieszkańców poszczególnych miejscowości.
10.02.2020 (poniedziałek) - Lubiatów - 16.00
Warsztaty z robotyki (2 grupy wiekowe) - UWAGA!!! Ze względu na specyfikę wydarzenia niezbędne jest zgłoszenie uczestnictwa (szczegóły w opisie warsztatów*)
11.02.2020 (wtorek) - Wilków-Osiedle - 16.00
Pokazy i warsztaty historyczne
12.02.2020 (środa) - Ernestynów - 16.00
Warsztaty Mydlarskie

Czytaj więcej: Zapraszamy na ferie zimowe w Gminie Złotoryja

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

odpady wielkogabarytoweW dniu 20 lutego 2020r. (czwartek) na terenie Gminy Złotoryja zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Odpady będą odbierane bezpośrednio z gospodarstwa domowego po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod numerem telefonu:
- w godzinach pracy Urzędu – 76 87 88 702 - zgłoszenia przyjmujemy do 19 lutego br.
UWAGA !! Informujemy iż ze względu na przepełniające się wysypiska odpadami wielkogabarytowymi może ulec zmianie termin odbioru odpadów.
Nie należy wystawiać zużytego sprzętu RTV / AGD oraz opon.

Zjazd absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych w Chojnowie

DRODZY PEDAGODZY, KOLEŻANKI I KOLEDZY  
W bieżącym roku będziemy obchodzić 70 -lecie powstania Zespołu Szkół Rolniczych w Chojnowie. Uroczystości Jubileuszowe odbędą się 13 czerwca 2020 roku w Chojnowie.
Zespół Szkół Rolniczych przestał istnieć w 2000 roku ale my absolwenci, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi wspominamy ją, przechodzimy z sentymentem obok budynków, w których Zespół funkcjonował przez 50 lat.
Widujemy się na spotkaniach klasowych czy rocznikowych. Jest ono w nas, nie jest nam obojętne, żyje w naszej pamięci, bowiem dużo zawdzięczamy nauce w naszym Zespole.
To jest głównym powodem zorganizowania VI Zjazdu Absolwentów i Pedagogów Zespołu.
Absolwenci Zespołu Szkół Rolniczych w Chojnowie są rozrzuceni po całym kraju i nie tylko. Jeżeli znasz ich miejsce pobytu to powiadom ich.
Do zobaczenia na Zjeździe.


              Wiceprzewodniczący                                                   Przewodniczący
          Komitetu Organizacyjnego                                      Komitetu Organizacyjnego
              Mariusz Kowalczyk                                                     Olgierd Poniżnik

Program
Karta zgłoszenia

Fotopułapki na śmiecących

fotopulapka smieciW związku z narastającym zjawiskiem zaśmiecania terenu naszej gminy informujemy, że na terenie gminy zostaną zamontowane fotopułapki, które będą wykorzystywane w celu ustalenia odpowiedzialnego za wysypanie odpadów w miejscu do tego nie przeznaczonym i zobowiązanie go do usunięcia śmieci.
Każdy, kto będzie świadkiem podrzucania śmieci, proszony jest o natychmiastowy kontakt z Urzędem Gminy tel. 76 87-88-702.
Teraz rada dla śmieciarzy:
„ŚMIECĄC,UŚMIECHAJ SIĘ SZCZERZE, BYĆ MOŻE JESTEŚ W UKRYTEJ KAMERZE”
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( dalej RODO) informujemy:
1) Administratorem danych osobowych pozyskanych z fotopułapki jest Urząd Gminy z siedzibą w Złotoryi Al. Miła 4.
2) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit e RODO i art. 9a ustawy o samorządzie gminnym.
3) Dane osobowe będą pozyskiwane w celu zapewnienia porządku publicznego.
4) Zapisy z fotopułapki będą przechowywane przez okres 3 – miesięcy, a następnie będą automatycznie usuwane.
5) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo wglądu do danych osobowych oraz ograniczenia przechowywania.
6) Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje wniesienie skargi do organu nadzorczego, o ile przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
7) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
8) Dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9) Dane osobowe nie będą przekazywane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Informacje dla rodziców dzieci klas I i przedszkolaków

Wójt Gminy w zarządzeniu nr 0050.3.2020 z dnia 27 stycznia 2020r. określił terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Złotoryja na rok szkolny 2020/2021 - Zobacz całość

Informacja dla hodowców drobiu

W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków ( HPAI 0, zgodnie z Rozporządzeniem Nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. miejscowości: Brennik, Ernestynów, Gierałtowiec, Kopacz, Kozów, Lubiatów be ( osady) Kolonii Kwiatów, Nowa Wieś Złotoryjska, Pyskowice, Rokitnica, Rzymówka, Wyskok, Wysocko zostały określone jako obszar zagrożony.
Zgodnie z w/w rozporządzeniem do obowiązków hodowców drobiu należy:
1) niezwłoczne oczyszczanie i odkażanie środków transportu wjeżdżających i wyjeżdżających do i z gospodarstw utrzymujących drób, produktów z drobiu, w szczególności mięsa drobiu, środków żywienia , w szczególności paszy, a także ściółki oraz nawozów naturalnych;
2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące i wychodzące do z gospodarstw utrzymujących drób, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków tj. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa oraz z niego wychodzące;
3) niezwłoczne informowanie przez posiadaczy drobiu właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności drobiu utrzymywanego w gospodarstwie.

Oferta na zadanie publiczne

Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Zima na sportowo" złożona przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gwarek Wilków" - Zobacz
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 191

Wczoraj 218

W tym tygodniu 409

W tym miesiącu 1622

Od początku 3600686