Gmina Złotoryja

Odpady komunalne - ceny

Rada Gminy na sesji w dniu 29 listopada 2019r. dokonała zmian stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wywóz śmieci). Nowe stawki obowiązują od dnia 01 stycznia 2020r.
Dla nieruchomości zamieszkałych opłaty zależne są od ilości zamieszkujących je osób i posiadania lub nie, własnego kompostownika. Opłaty te przedstawiają się następująco:

Czytaj więcej: Odpady komunalne - ceny

Odpady z oczyszczalni - informacja

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, iż w związku z eksploatacją Oczyszczalni Ścieków w Lubiatowie ma do przekazania ustabilizowane tlenowo i odwodnione osady ściekowe. Zgodnie art. 96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21 z późn. zm.), osady stosowane mogą być:
1) w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,
2) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
3) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
4) do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
5) przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Czytaj więcej: Odpady z oczyszczalni - informacja

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2020r.

Poniżej udostępniamy nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z poszczególnych miejscowości gminy, który będzie obowiązywał w 2020r - Zobacz

Sesja w grudniu

 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XV sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w grudniu

Kalendarze polowań z kół łowieckich

W trosce o bezpieczeństwo osób i mienia koła łowieckie podały kalendarze polowań do zapoznania się dla mieszkańców - Zobacz

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych - sport

Wójt Gminy Złotoryja ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 - Zobacz
Oświadczenie oferenta
Klauzula art.13
Klauzula art.14
Wyniki

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Złotoryja ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób tego pozbawionych z terenu Gminy Złotoryja w 2020r. - Zobacz
Klauzula art.13
Klauzula art.14
Wyniki

Nowość w wydz. komunikacji naszego starostwa

Kto lubi stać w kolejce? Pewnie niewielu .... albo i nikt. No i w końcu w wydziale komunikacji naszego starostwa powiatowego w Złotoryi nie trzeba będzie spędzać czasu w kolejce aby załatwić swoją sprawę. Wprowadzono tam elektroniczny system kolejkowy z możliwością rezerwacji dnia i godziny wizyty. Aby nie stać w kolejce wystarczy poprzez stronę internetową http://e-kolejka.powiat-zlotoryja.pl/ 
dokonać rezerwacji odpowiadającego nam terminu naszej wizyty i spokojnie na nią przyjść. Zachęcamy do korzystania.

Biblioteka w Rokitnicy - zmiany czasu pracy

Informujemy, że zostały zmienione godziny pracy Biblioteki w Rokitnicy. Obecne godziny pracy przedstawiają się następująco: Poniedziałek: 13.00-18.00, Wtorek: 9.00 - 14.00, Środa: nieczynne, Czwartek: 13.00-18.00 i Piątek: 9.00 - 14.00.

Oferta na rezliację zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Siatkarska Złota Gwiazdka - Turniej Piłki Siatkowej dla dzieci i młodzieży" realizowana przez Międzyszkolny Klub Sportowy "Gwarek Wilków" - Zobacz ofertę
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 68

Wczoraj 160

W tym tygodniu 1206

W tym miesiącu 2389

Od początku 3595619