Gmina Złotoryja

INFORMACJA O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ PALIWA STAŁEGO NA TERENIE GMINY ZŁOTORYJA

Informujemy, że w dniach: od 15 do 31 maja 2023r. można składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego, będącego w dyspozycji Gminy Złotoryja.
Wnioski o zakup przyjmowane będą w Sekretariacie Urzędu Gminy Złotoryja i rozpatrywane w kolejności ich wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.
Cena za jedną tonę paliwa stałego wynosi 2000,00 zł brutto.
Gmina Złotoryja do sprzedaży końcowej posiada:
Lp.          Nazwa paliwa                        Ilość w tonach
1.        Ekogroszek (Karlik)                      51,880

      SPRZEDAŻ ODBYWA SIĘ BEZ LIMITÓW ILOŚCIOWYCH I OGRANICZEŃ TERYTORIALNYCH!!
Zniesiony został dotychczasowy limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej dotychczas przewidzianej ustawą 3 ton, będzie mógł zakupić dodatkowe ilości węgla bez ograniczeń ilościowych.
Zgodnie z nowelizacją ustawy, uprawniona do zakupu preferencyjnego osoba fizyczna może dokonać również zakupu węgla od każdej gminy lub od dowolnego innego podmiotu prowadzącego preferencyjną sprzedaż węgla w całej Polsce, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego i posiadają stosowne zaświadczenie ze swojej gminy.

Osoby uprawnione niebędące mieszkańcami Gminy Złotoryja chcące zakupić węgiel muszą do wniosku dołączyć zaświadczenie potwierdzające przyznanie dodatku węglowego wystawione przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zgodnie z miejscem zamieszkania.
Do pobrania - Wniosek

Sesja w maju

 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 26 maja 2023r. o godz. 10.00  w sali narad (poddasze) odbędzie się LVIII Sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w maju

Podsumowanie konsultacji GPR

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Złotoryja na lata 2023-2030 - Zobacz całość
Załączniki

Oferta na realizację zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Nazwa zadania: "SiaDkarska Złota Gwiazdka". Podmiot ubiegajacy sie o dofinansowanie: KKS "REN-BUT" Złotoryja. Termin składania uwag do oferty: 23.05.2023r. - Zobacz ogłoszenie

Dziewiąte PŁUCZKI z ANIMUSem

plakat ANIMUS MISTRZOSTWA 2023 1W dniu 02 czerwca 2023 r. Fundacja ANIMUS zorganizuje już po raz dziewiąty Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota Osób z Niepełnosprawnością.
Patronat honorowy mistrzostw objął Wójt Gminy Złotoryja Jan Tymczyszyn.
Współorganizatorem tego wydarzenia jest Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Złotoryja, a głównym partnerem Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Księstwa Legnickiego.
Oficjalne otwarcie zawodów z ramienia organizatora nastąpi o godzinie 10:00 i po raz trzeci mistrzostwa odbędą się w Skansenie Górniczo-Hutniczym w Leszczynie.
Zawody zostaną podzielone na dwie kategorie: Osoba Niepełnosprawna z Opiekunem oraz Osoba Niepełnosprawna bez Opiekuna.
Obok zawodów będą przewidziane dla uczestników mistrzostw ciekawe warsztaty i wiele atrakcji m.in. koła wodne, wyścigi taczek, strzelanie z bezpiecznych kusz, warsztaty z łapaczy snów czy fotobudka. Udział w mistrzostwach dla wszystkich dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością jest bezpłatny dzięki darczyńcom i dobrym ludziom.

Czytaj więcej: Dziewiąte PŁUCZKI z ANIMUSem

Brak wody - Sępów

W związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości SĘPÓW, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, że w dniu 11.05.2023r., nastąpi przerwa w dostawie wody od ok. godz. 11:00 do godz. 13:00.
Za utrudnienia przepraszamy

Oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Nazwa zadania: Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zadania: KS Wilkowianka Wilków. Termin składania uwag do oferty: 17.05.2023 r. - Zobacz ofertę
Informujemy, że oferta Klubu Sportowego Wilkowianka Wilków złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) ma zadanie pn.: Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży zostaje odrzucona ze względów formalnych.

Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Złotoryja

Informujemy, że w dniu 13 maja 2023 r. w godz. 11:00 - 15:00 odbędzie się Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Złotoryja. W związku z tym będzie zamknięta dla ruchu kołowego trasa wyścigu: Gierałtowiec, Podolany, Pyskowice, Czortkowice, Brennik, Gierałtowiec tj. następujące drogi: Nr 2617D , 2037004 Gierałtowiec - Podolany, Nr 2267D , 2611D , 2616D Podolany - Pyskowice, Nr 2616 , 2037014 Pyskowice - Czortkowice, Nr 108491D Czortkowice - Brennik -Gierałtowiec.
Gorąco przepraszamy za utrudnienia !!!
ORGANIZATORZY Tel. 607 49 57 37 – Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze
Regulamin wyścigu - Zobacz

WYSCIG GIERALTOWIEC 2023 PLAKAT

Brak wody - Jerzmanice-Zdrój

W związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości JERZMANICE-ZDRÓJ (górne Jerzmanice-Zdrój), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, że w dniu 08.05.2023r., nastąpi przerwa w dostawie wody od ok. godz. 9:30 do godz. 12:00.
Za utrudnienia przepraszamy

Pierwszy krok dla Basi Markiewicz

Pierwszy krok dla Basi