Gmina Złotoryja

Brak wody - Kozów, Wysocko i Rzymówka

W związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Wysocko, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, że w dniu 22.04.2021 r. od godz. 11.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Wysocko, Kozów i Rzymówka. Planowane przywrócenie dostawy wody nastąpi do godz. 15.00.
Za utrudnienia przepraszamy

Awaria wodociągu - Wilków-Osiedle

W związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Wilków-Osiedle przy ul. Damrota, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie - Osiedlu informuje, że w dniu 20.04.2021 r. od godz. 8. 30 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Wilków-Osiedle. Planowane przywrócenie dostawy wody nastąpi do godz. 15.00.
Za utrudnienia przepraszamy

Działaj Lokalnie - nowe granty

W Krainie Wygasłych Wulkanów tylko wulkany są wygasłe!
Jej mieszkańcy mają energię i mnóstwo zapału do pracy!
Program „Działaj Lokalnie” od 20 lat wspiera w Polsce inicjatywy ludzi, którzy pragną działać razem na rzecz dobra wspólnego. Jest to program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, który wdrażany jest na poziomie lokalnym przez tzw. Ośrodki Działaj Lokalnie.
W Krainie Wygasłych Wulkanów Ośrodkiem Działaj Lokalnie (ODL) jest Stowarzyszenie Kaczawskie. Od 15 lat zachęcamy i wspieramy mieszkańców, aby podejmowali odpowiedzialność za swoje otoczenie i odważali się sięgać po granty na realizację swoich pomysłów.
W tym roku, po udanej akcji fundraisingowej pod hasłem #dzialanieniewygasa, mamy pulę 55.000 zł na granty, po które sięgać mogą mieszkańcy gmin partnerskich Stowarzyszenia Kaczawskiego. Wyjątkowo w tym roku uczestniczymy również w ścieżce „Działaj Lokalnie i ekologicznie” współorganizowanej przez fundację WWF Polska. Na projekty o tematyce ekologicznej przyznamy dodatkowe 9.000 zł.
Program dedykowany jest szczególnie grupom i osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z aktywnością obywatelską i pozyskiwaniem funduszy. Nie jest konieczne nawet posiadanie zarejestrowanej organizacji, projekt realizować można w grupie nieformalnej.
Nabór potrwa do 14 maja 2021.
Dla zainteresowanych złożeniem wniosku przygotowano webinaria informacyjne, konsultacje indywidualne online oraz grupę na Facebooku.
Wszystkie informacje o tegorocznym naborze znajdują się tutaj: https://www.kaczawskie.pl/dzialajlokalnie2021/
Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach informacyjnych i do składania wniosków!
Powodzenia!

Przypomnienie o możliwości bezpłatnego transportu na szczepienie

Wójt Gminy Złotoryja informuje, że punktem szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 na terenie Gminy Złotoryja jest Ośrodek Zdrowia w Wilkowie-Osiedlu przy ul. Kochanowskiego 3, tel. (76) 87 83 321. Informacje na temat szczepień dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie.
Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość bezpłatnego transportu do punktu szczepień dla mieszkańców gminy:
1) posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
2) osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień najbliższego miejsca zamieszkania (np. osoby starsze, samotne).
Rejestracja na bezpłatny transport odbywa się pod nr tel. (76) 87 88 725 w godzinach pracy Urzędu Gminy Złotoryja (od poniedziałku do piątku, godz. 7:30 – 15:30).
UWAGA!
Rejestracja na bezpłatny transport możliwa jest jedynie po potwierdzonym terminie szczepienia.

Konkurs na „Geogadżet Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”

Geogadzet zaproszenie do konkursuCelem konkursu jest umocnienie, identyfikacja i promocja lokalnej marki Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów poprzez wytypowanie 8 Geogadżetów promujących i budujących wizerunek regionu. Region Gór i Pogórza Kaczawskiego wyróżnia się niezwykłą różnorodnością geologiczną, szczególnie ciekawe są skały i wzgórza będące pozostałością aż trzech okresów aktywności wulkanicznej. To z tego powodu region od lat zwany jest Krainą Wygasłych Wulkanów, a od 2017 r. rozpoczęto wdrażać ideę Geoparku.

Czytaj więcej: Konkurs na „Geogadżet Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”

Zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD

elektrosmieciUrząd Gminy Złotoryja informuje, że w dniach:
26 kwietnia 2021r. w miejscowościach: Jerzmanice Zdrój, Nowa Ziemia, Sępów, Wilków, Wilków-Osiedle, Leszczyna
27 kwietnia 2021r. w miejscowościach: Wysocko, Rzymówka, Ernestynów, Kozów, Rokitnica, Łaźniki, Prusice, Kopacz
28 kwietnia 2021r. w miejscowościach: Gierałtowiec, Lubiatów, Podolany, Pyskowice, Brennik, Wyskok, Nowa Wieś Złotoryjska
zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu RTV AGD. Odpady będą odbierane bezpośrednio z gospodarstwa domowego po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23 kwietnia 2021r. pod numerami telefonów:
- w godzinach pracy Urzędu – 76 8788 702
- Bożena Nowak - 601 450 369
- firma AG-EKO – 603 249 349 w godzinach pracy
UWAGA !!
Nie należy wystawiać odpadów wielkogabarytowych i opon. Odbierany będzie wyłącznie sprzęt kompletny ! !

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce.

Narodowy spis powszechny - zmiana ustawy

Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021r.

Sesja w marcu

 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

W związku z utrzymującym się w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS CoV-2 zawiadamia się, że XXIX Sesja Rady Gminy Złotoryja zwołana na dzień 26 marca 2021r. na godz. 10.00 odbędzie się w trybie zdalnym.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w marcu

Kozów - zagospodarowanie terenu

Logo odnowa wsi 1Gmina Złotoryja złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Kozów”. Projekt, jeśli znajdzie się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania, będzie współfinansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.
W ramach projektu planuje się budowę wiaty rekreacyjnej na podbudowie z kostki betonowej wraz z ławostołami, utworzenie placu zabaw z mini boiskiem oraz zagospodarowanie miejsc zielonych poprzez nasadzenie roślinności i utworzenie skweru z trawnikami i klombami.
Kozow teren sportowy
Miejsce przewidziane pod realizację zadania

Posprzątajmy nasz świat

plakat posprzatajZapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Złotoryja do udziału w wydarzeniu "Posprzątajmy Nasz Świat". Wystarczy zebrać grupę osób i 20 marca (sobota) wspólnie uprzątnąć zalegające po zimie, "bezpańskie śmieci". Jeśli będziecie Państwo zainteresowani udziałem skontaktujcie się z nami (za pośrednictwem fb: www.facebook.com/CKiBGminyZlotoryja ). Dostarczymy worki i rękawiczki.
Akcja związana jest z przypadającym na 21 marca pierwszym dniem wiosny. Ma na celu zlokalizowanie i uprzątnięcie śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Do akcji zaproszeni zostaną sołtysi, radni oraz mieszkańcy poszczególnych sołectw, którzy w określonych godzinach, wspólnie zadbają o czystość ich wsi.
Cel akcji:
Propagowanie dbania o środowisko naturalne oraz swoje najbliższe otoczenie; wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa; propagowanie odpowiednich wzorców zachowań; promocja zdrowego stylu życia; promocja Gminy Złotoryja oraz jej mieszkańców jako gminy wspierającej dbanie o środowisko naturalne;

Czytaj więcej: Posprzątajmy nasz świat