Gmina Złotoryja

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych w ofertach

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych ofert złożonych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Złotoryja w ramach II otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023.
Oferty zawierające braki formalne podlegające uzupełnieniu należy uzupełnić w siedzibie Urzędu Gminy Złotoryja, al. Miła 4, 59-500 Złotoryja (tel. 76 87 88 700) w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej listy, w godzinach pracy urzędu.
Oferty nieuzupełnione o wskazane braki, a także uzupełnione po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegały ocenie merytorycznej.
Zobacz szczegóły

Sesja w kwietniu

 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 27 kwietnia 2023r. o godz. 10.00  w sali narad (poddasze) odbędzie się LVII Sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w kwietniu

Pomoc pracowników ODR przy wnioskach o płatność

Harmonogram obsługi rolników przez pracowników ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie sporządzania wniosków o płatności bezpośrednie w 2023 r. - Zobacz harmonogram

Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotoryi, informuje że w dniu 07.04.2023r. zostało wydane Rozporządzenie nr 6 Wojewody Dolnośląskiego, uchylające Rozporządzenie nr 4 z dnia 07.03.2023r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu złotyjskiego - Zobacz informację

„Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

„Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” – to hasło nowej kampanii prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która ma na celu popularyzowanie wiedzy dotyczącej zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania i magazynowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. oraz zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Zobacz więcej informacji.

Konsultacje społeczne PAAJ

Przystępujemy do konsultacji społecznych projektu „Planu adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej, miasta Jeleniej Góry oraz powiatów i gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej” w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Zapraszamy do udziału w konsultacjach w dniach od 11.04.2023 do 01.05.2023 - Zobacz całość
Plan adaptacji aglomeracji jeleniogórskiej - Zobacz PAAJ
Prognoza oddziaływania na środowisko PAAJ - Zobacz prognozę
Załączniki - Pobierz załączniki

Życzenia Wielkanocne

wielkanoc zyczenia 2023

Światowy dzień zdrowia

Swiatowy dzien zdrowia

Informacja

Informujemy, że w dniu 07.04.br (piątek) Urząd Gminy będzie czynny w godzinach 7:30 - 13:00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Placówka pocztowa w Gierałtowcu

Mieszkańcy gminy mogą ponownie korzystać z usług placówki Poczty Polskiej zlokalizowanej w Gierałtowcu w budynku świetlicy wiejskiej. Placówka jest czynna w poniedziałki w godzinach 14:00 - 20:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00.