Gmina Złotoryja

Głosuj bezpiecznie !!!

Glosuj bezpiecznie

Zaproszenie

Parafia w Krotoszycach oraz mieszkańcy Wysocka serdecznie zapraszają na uroczystą Mszę Świętą w intencji Sybiraków oraz Polaków, których prochy spoczywają poza granicami Ojczyzny, która odbędzie się w dniu 28 czerwca o godz. 9.30 w Kościele pw. Świętej Jadwigi w Wysocku.
Po mszy świętej nastąpi poświęcenie obelisku upamiętniającego przesiedlenie wszystkich polskich rodzin z kresów wschodnich Rzeczypospolitej na daleką Syberię oraz Polaków, których prochy spoczywają poza Ojczyzną.

10 prostych faktów na temat gminnej oczyszczalni.

1. Po pierwsze współpraca.
Historia kontaktów handlowo – usługowych pomiędzy złotoryjskimi samorządami jest dość długa i zawiła sięga korzeniami do czasów, kiedy oba stanowiły jeden wspólny organizm. Wzajemne relacje dotyczą wielu aspektów codziennego życia wielu mieszkańców i co trzeba podkreślić, współpraca obu samorządów w minionych latach układała się dobrze a podstawą dobrej współpracy jest zasada partnerstwa.
Niestety trudno to samo powiedzieć o relacjach z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym. Od czasów rozłączenia gminy od miasta, Gmina Złotoryja jest klientem Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Złotoryi, które jako spółka prawa handlowego świadczy dla Gminy usługi sprzedaży wody i odpłatnego odbioru ścieków z południowej części jej obszaru. Mimo częstych zapewnień ze strony RPK o wzajemnym partnerstwie w negocjacjach jesteśmy nieustannie spychani do roli proszącego petenta wobec monopolisty.
2. Płacimy za własną wodę.

Czytaj więcej: 10 prostych faktów na temat gminnej oczyszczalni.

Nabór na rachmistrza spisowego

Wójt Gminy Złotoryja – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Złotoryja, który odbędzie się w dniach od 01 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 13 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. 2019 poz. 1728) , ogłasza się nabór na rachmistrza spisowego, który wykonywać będzie zadania spisowe na terenie gminy Złotoryja. Spis zostanie przeprowadzony od 01 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
Naboru kandydatów na rachmistrza dokonuje się spośród osób:
1. pełnoletnich;
2. zamieszkałych na terenie Gminy Złotoryja:
3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4. posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie;
5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
oraz posiadać dodatkowe umiejętności i cechy jak:
1) posługiwanie się językiem polskim w mowie i w piśmie,
2) posiadanie umiejętności obsługi komputera,
3) korzystanie z map cyfrowych,
4) komunikatywność, odpowiedzialność i rzetelność.
Więcej informacji i wymagane dokumenty - Zobacz

plakat Powszechny spis rolny 2020 r

Pomoc dla MŚP z branzy turystycznej

Informujemy o ogłoszeniu naboru wniosków o dotacje dla przedsiębiorców z sektora MŚP świadczących usługi turystyczne - nabór w trybie nadzwyczajnym - wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw. 
Nabór rusza o 8:00 dnia 23 czerwca, prowadzony będzie wyłącznie w formie elektronicznej (generator SNOW) aż do przekroczenia przez wartość wnioskowanego wsparcia poziomu 150% alokacji.
Link do ogłoszeniu o naborze: http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1485-1-5-d-wsparcie-dla-msp-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19-konkurs-horyzontalny-399-20.html

Czytaj więcej: Pomoc dla MŚP z branzy turystycznej

Wilków-Osiedle - brak wody

W związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Wilków-Osiedle Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, że w dniu 16.06.2020 r. od godz. 10.00 nastąpi przerwa w dostawie wody. Planowane przywrócenie dostawy wody nastąpi około godziny 13.00.
Za utrudnienia przepraszamy

Promesa dla Rokitnicy

Gmina Złotoryja otrzymała z rąk Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Grzegorza Macko promesę na kwotę 112 210 zł w ramach „Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2020" . Pieniądze przeznaczone są na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego w miejscowości Rokitnica. Zadanie będzie polegało na budowie zatoki autobusowej oraz chodnika przy szkole podstawowej w Rokitnicy.
Promesa Rokitnica

Sesja w czerwcu

 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS CoV-2 zawiadamia się, że XXI Sesja Rady Gminy Złotoryja zwołana została na dzień 18 czerwca 2020r. na godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Ernestynowie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w czerwcu

ZGKiM - informacja

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie–Osiedlu uprzejmie informuje, iż w dniu 12.06.2020 r. Zakład będzie nieczynny.
Awarie na sieci wodno-kanalizacyjnej prosimy zgłaszać pod nr telefonu 781 235 624.
Za utrudnienia przepraszamy

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Pełnomocnicy komitetów wyborczych (osoby upoważnione przez pełnomocników) oraz osoby zainteresowane złożeniem zgłoszenia na kandydata do obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Złotoryja mogą je składać
do dnia 10 czerwca 2020r. oraz w dniu 12 czerwca 2020r.
w godzinach 7.30 -15.30.
Mimo, że Urząd Gminy w dniu 12.06.2020r.będzie nieczynny, na stanowisku bezpośredniej obsługi interesantów znajdującym się na parterze Urzędu Gminy pełniony będzie dyżur. W celu złożenia zgłoszenia należy użyć dzwonka przy wejściu do budynku lub zadzwonić pod nr tel. 76 8788714 i czekać na pojawienie się pracownika urzędu.
Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane, tj. doręczone do urzędu gminy, najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020r., w godzinach 7.30 – 15.30.
Zgłoszenie może zostać:
1) doręczone bezpośrednio do urzędu gminy;
2) przesłane do urzędu gminy pocztą lub kurierem, z tym że o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu gminy, a nie data jego nadania;
3) w przypadku trudności w osobistym doręczeniu, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane najpóźniej w dniu 12 czerwca 2020r.,w godzinach 7.30-15.30, w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku dokonania zgłoszenia w taki sposób nie jest wymagany podpis elektroniczny; oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do urzędu gminy tradycyjną pocztą.
Dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) przekazanie oświadczenia kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji, w formie skanu lub zdjęcia,
c) potwierdzenie doręczenia zgłoszenia do urzędu gminy przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnika wyborczego albo pracownika urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym nie jest wymagany podpis elektroniczny.
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 72

Wczoraj 96

W tym tygodniu 72

W tym miesiącu 4276

Od początku 3626811