Gmina Złotoryja

Informacja - biblioteki

Wkraczamy w drugi etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. Etap ten zakłada również stopniowe uruchamianie niektórych instytucji kultury, w tym bibliotek.
Biblioteka Publiczna Gminy Złotoryja z siedzibą w Rokitnicy informuje, że wdrażane są obecnie procedury mające w jak najwyższym stopniu zapewnić bezpieczeństwo zarówno czytelnikom, jak i pracownikom bibliotek. Planowany termin wznowienia możliwości wypożyczania książek to 11 maja 2020 r. O szczegółach będziemy informować w najbliższych dniach.

Stop suszy

Szanowni Państwo, oprócz trwającej epidemii koronawirusa, grozi nam widmo suszy. Mamy kolejny miesiąc właściwie bez opadów deszczu. Opady odnotowane w marcu były najmniejsze w ciągu ostatnich 30 lat. Zimą też śniegu było niewiele, co przełożyło się na brak nawodnienia gleby. Stan wody w Odrze oraz lokalnych rzekach jest niski. Duże jest również zagrożenie pożarowe w lasach. Prawdopodobnie czeka nas susza jeszcze bardziej dotkliwa niż w roku ubiegłym. Państwowa Służba Hydrologiczna wydała komunikat, w którym informuje, że na Dolnym Śląsku przewiduje się wystąpienie tzw. niżówki hydrologicznej, która może się wiązać z brakiem wody w studniach gospodarskich czy ujęciach komunalnych. Zażegnanie suszy nie będzie proste, gdyż niedobory opadów występują właściwie od kilku, jeśli nawet nie od kilkunastu lat. Rolnicy jako pierwsi odczują brak wody, gdyż na suszę najbardziej narażone są uprawy. W myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż likwidować skutki, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie naszej akcji informacyjnej odnośnie walki z suszą. W związku z powyższym, w załączeniu przekazujemy informację na temat trwającego naboru wniosków z Modernizacji Gospodarstw Rolnych w obszarze nawadniania w gospodarstwie. Pierwotny termin składania wniosków został przedłużony do 20 lipca 2020r. decyzją prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Nawadnianie - informacje - Zobacz
Stop suszy - plakat

Zakup laptopów dla szkół

Zdalna szkola promocja 2020 1

Brak wody - Wilków

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, iż w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 22.04.2020r. (środa) od godz.14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Wilków. Planowane przywrócenie dostaw wody nastąpi ok. godz. 17.00.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Sesja w kwietniu

 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS CoV-2 zawiadamia się, że XIX Sesja Rady Gminy Złotoryja zwołana została na dzień 29 kwietnia 2020r. na godz. 10.00 będzie miała charakter zamknięty i odbędzie się w trybie zdalnym
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w kwietniu

Zmiana organizacji pracy urzędu od 22 kwietnia br.

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu Gminy Złotoryja, Wójt Gminy Złotoryja informuje, że Urząd Gminy od dnia 25 maja 2020 r. nadal będzie działał w trybie wewnętrznym i jest zamknięty dla dostępu mieszkańców gminy do odwołania, z wyjątkiem zadań związanych z:
• ewidencją ludności i dowodami osobistymi;
• pomocą społeczną (realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej);
• decyzjami architektoniczno-budowlanymi, środowiskowymi oraz innymi związanymi z inwestycjami;
• korzystania z wód;
 Zasadą współpracy z tymi wydziałami będzie obsługa bezpośrednia klientów z wyżej wymienionego zakresu zagadnień na parterze budynku Urzędu Gminy Złotoryja, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem urzędu na konkretny termin i godzinę – wymagane będzie aby petent wyposażony był w maseczkę ochronną, rękawice i własny długopis.

Kasa w Urzędzie również będzie nieczynna.
Wszelkich płatności można dokonywać przez Internet, w banku lub na poczcie.

Dni i godziny pracy Urzędu nie ulegają zmianie. Jednakże większość spraw będzie załatwiana drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Dyżury telefoniczne:
• Sekretariat – (76) 87 88 700
• Fax – (76) 87 88 716
• Zagospodarowanie przestrzenne i inwestycje – (76) 87 88 705
• Wymiana źródeł ciepła – (76) 87 88 705
• Geodezja i nieruchomości – (76) 87 88 719
• Gospodarka odpadami komunalnymi i ochrona środowiska – (76) 87 88 702
• Ewidencja ludności – (76) 87 88 714
• Księgowość podatkowa – (76) 87 88 711
• Opłaty za odpady komunalne – (76) 87 88 721
• GOPS – (76) 87 83 021, zasiłki rodzinne – (76) 87 88 720
Adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres ePUAP: b393q8pnlb/skrytka
Na parterze Urzędu ustawiona jest skrzynka podawcza, do której można wrzucać wszelkie pisma (bez potwierdzenia ich złożenia).

Brak wody - Wilków wieś

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, iż w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 17.04.2020r. (piątek) od godz.10.00 do późnych godzin popołudniowych, nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Wilków wieś.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Program usuwania azbestu - deklaracja

Gmina Złotoryja przystępuje do przygotowania projektu polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu azbestu na terenie gminy. Pozbycie się szkodliwego dla zdrowia azbestu pokrywającego dachy budynków jest poważnym problemem wielu właścicieli nieruchomości.
Prace takie może wykonać jedynie specjalistyczna firma.
Przystępując do projektu Gmina chce pomóc właścicielom nieruchomości zmierzyć się z tym problemem.
Istnieje możliwość pozyskania przez gminę dofinansowania w wysokości 70% kosztów tego przedsięwzięcia dla mieszkańców.
Po stronie właściciela nieruchomości pozostanie pokrycie 30% kosztów inwestycji. ( dofinasowanie nie przewiduje wymiany pokrycia dachowego).
Zainteresowani w/w programem winni złożyć deklarację przystąpienia do programu usuwania azbestu w terminie do dnia 30 kwietnia 2020r.. Deklaracje dostępne są w formie elektronicznej poniżej.
Druki deklaracji są również wyłożone w korytarzu przy wejściu głównym Urzędu Gminy Złotoryja Al. Miła 4 (na półce za urną na pocztę).
UWAGA! Termin wykonania zadania nie może przekroczyć terminu 15 września 2020 r.
Deklaracja

Postępowanie z odpadami w przypadku objęcia kwarantanną

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19 podajemy wytyczne w sprawie postępowania z odpadami dla osób, które poddane są kwarantannie;
- odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników lub worków  (papier, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane) ,
- maseczki, i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w osobnych workach, które po zawiązaniu wrzucać należy do pojemnika/worka na odpady zmieszane ,
- wysoce zalecane jest, aby wiązać szczelnie worki z odpadami – przed wrzuceniem ich do kosza ,
- worków nie należy zgniatać (zapobiegnie to przedziurawieniu worka) ,
- przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem / przenoszeniem odpadów używać rękawic ochronnych, myć i dezynfekować ręce.

Stypendia - ważna informacja

W związku ze zbliżającym się okresem wypłaty stypendium szkolnego oraz ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, informuję, że wypłata stypendium w okresie styczeń/czerwiec 2020r., nastąpi w formie świadczenia pieniężnego - wyłącznie formie przelewu bankowego. W uzasadnionych przypadkach, jakim niewątpliwie jest ogłoszony stan epidemii w naszym Państwie, ustawa dopuszcza taką formę rozliczenia stypendium.
W związku z tym, w dniu dzisiejszym zostały rozesłane drogą pocztową oświadczenia do wszystkich osób pobierających stypendium o wyrażenie zgody na zmianę decyzji przyznającej świadczenie na rok szkolny 2019/2020, oraz o spełnianiu kryterium dochodowego. Po podpisaniu załączonego oświadczenia, odrębnego na każde dziecko, na które pobierane jest stypendium i zwróceniu go do tutejszego urzędu przy pomocy Poczty Polskiej lub wrzucenia do urny znajdującej się na parterze budynku Urzędu Gminy, zostaną wysłane do Państwa listem poleconym decyzje przyznające stypendium szkolne na okres styczeń- czerwiec 2020r. Po otrzymaniu do urzędu podpisanych zwrotek z listów poleconych, nastąpi przekazanie przyznanych środków na Państwa rachunki bankowe. Ponadto proszę obowiązkowo podać swój nr konta, niezależnie czy wcześniej był już podawany, na który dokonany zostanie przekaz środków.
W obecnym okresie rozliczeniowym wyjątkowo nie będą przyjmowane faktury, ale proszę je zbierać i zachować, ponieważ zastrzegamy sobie prawo po ustąpieniu epidemii, do wyrywkowych kontroli wydatkowania środków zgodnie z ich przeznaczeniem.
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość pobrania w/w druku oświadczenia i wypełnienia na każde dziecko.
Oświadczenie
Oświadczenie nr 2

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 97

Wczoraj 176

W tym tygodniu 640

W tym miesiącu 4990

Od początku 3613800

Zmiana organizacji pracy urzędu od 26.10.2020r.