Gmina Złotoryja

Droga Leszczyna - Stanisławów

Urząd Gminy Złotoryja informuje, że rozpoczął przebudowę drogi prowadzącej z Leszczyny w kierunku Stanisławowa (Gmina Męcinka). Na czas prowadzenia robót tj. do końca sierpnia br. droga nie będzie przejezdna. Po przebudowie droga na całej długości zyska nową nawierzchnię asfaltową łączącą Leszczynę z drogą asfaltową po stronie Gminy Męcinka.
leszczyna

Certyfikaty - Zielona Dolina Żywności i Zdrowia

Ogłaszamy nowy nabór do programu certyfikacji!
W ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 otrzymaliśmy fundusze na przyznanie Certyfikatu Zielona Dolina Żywności i Zdrowia kolejnym producentom!
Dlatego teraz przyznajemy go bezpłatnie!
Już 33 producentów regionalnych posługuje się Certyfikatem Zielona Dolina Żywności i Zdrowia! - Czytaj więcej

09.07.br. - brak wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie - Osiedlu informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Gierałtowiec, nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 09.07. 2020 roku (czwartek), w godzinach od 8.00 do 12.00 w miejscowościach Brennik, Lubiatów, Gierałtowiec i Kwiatów.
Za utrudnienia przepraszamy

Klub ogólnorozwojowy - posumowanie działalności

W roku szkolnym 2019/20 w świetlicy wiejskiej w Wilkowie-Osiedlu, w ramach działalności Klubu Ogólnorozwojowego, odbywały się zajęcia dla dzieci prowadzone przez psychologa-socjoterapeutę. Ich celem było odkrywanie pełnego potencjału dzieci poprzez wspieranie ich całościowego rozwoju psychoemocjonalnego i społecznego a także pobudzanie kreatywności, regulowanie emocji i wykształcanie umiejętności prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i miały charakter warsztatowy. Czytaj więcej

Odczyty wodomierzy w lipcu

ZGKiM w Wilkowie-Osiedlu informuje o terminach odczytów stanów wodomierzy w poszczególnych miejscowościach w miesiącu lipcu br. - Zobacz

Informacja dla osób posiadajacych słupy na działkach

Poniżej prezentujemy Państwu ofertę jednej z firm, z którą rozmawialiśmy na temat odszkodowań dla właścicieli gruntów na których działkach są umieszczone słupy, linie energetyczne czy rurociągi gazowe.
INFORMACJA DLA POSIADAJĄCYCH SŁUPY NA DZIAŁKACH TO OSTATNI ROK POLUBOWNYCH ROZLICZEN I WYPŁAT ODSZKODOWAŃ
Mam przyjemność zaprezentować Państwu usługi firmy konsultingowo doradczej współpracującej z Kancelariami prawnymi i podmiotami branżowymi wyspecjalizowanymi w temacie uzyskiwania dopłat i odszkodowań w zamian za ograniczenia Państwa na swojej własności na rzecz Operatora Przesyłowego – właściciela urządzeń elektroenergetycznych.
Pomagamy w uzyskaniu należności za rozmieszczone na Państwa prywatnych gruntach słupy i linie elektroenergetyczne, i rurociągi gazowe. Dotyczy to wszystkich rodzajów linii (niskiego 0,4 kV, średniego 15- 20 kV i wysokiego napięcia 110 kV, oraz napięć najwyższych 220 kV i 400 kV.

Czytaj więcej: Informacja dla osób posiadajacych słupy na działkach

Głosuj bezpiecznie !!!

Glosuj bezpiecznie

Zaproszenie

Parafia w Krotoszycach oraz mieszkańcy Wysocka serdecznie zapraszają na uroczystą Mszę Świętą w intencji Sybiraków oraz Polaków, których prochy spoczywają poza granicami Ojczyzny, która odbędzie się w dniu 28 czerwca o godz. 9.30 w Kościele pw. Świętej Jadwigi w Wysocku.
Po mszy świętej nastąpi poświęcenie obelisku upamiętniającego przesiedlenie wszystkich polskich rodzin z kresów wschodnich Rzeczypospolitej na daleką Syberię oraz Polaków, których prochy spoczywają poza Ojczyzną.

10 prostych faktów na temat gminnej oczyszczalni.

1. Po pierwsze współpraca.
Historia kontaktów handlowo – usługowych pomiędzy złotoryjskimi samorządami jest dość długa i zawiła sięga korzeniami do czasów, kiedy oba stanowiły jeden wspólny organizm. Wzajemne relacje dotyczą wielu aspektów codziennego życia wielu mieszkańców i co trzeba podkreślić, współpraca obu samorządów w minionych latach układała się dobrze a podstawą dobrej współpracy jest zasada partnerstwa.
Niestety trudno to samo powiedzieć o relacjach z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym. Od czasów rozłączenia gminy od miasta, Gmina Złotoryja jest klientem Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Złotoryi, które jako spółka prawa handlowego świadczy dla Gminy usługi sprzedaży wody i odpłatnego odbioru ścieków z południowej części jej obszaru. Mimo częstych zapewnień ze strony RPK o wzajemnym partnerstwie w negocjacjach jesteśmy nieustannie spychani do roli proszącego petenta wobec monopolisty.
2. Płacimy za własną wodę.

Czytaj więcej: 10 prostych faktów na temat gminnej oczyszczalni.

Nabór na rachmistrza spisowego

Wójt Gminy Złotoryja – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Złotoryja, który odbędzie się w dniach od 01 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 13 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. 2019 poz. 1728) , ogłasza się nabór na rachmistrza spisowego, który wykonywać będzie zadania spisowe na terenie gminy Złotoryja. Spis zostanie przeprowadzony od 01 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
Naboru kandydatów na rachmistrza dokonuje się spośród osób:
1. pełnoletnich;
2. zamieszkałych na terenie Gminy Złotoryja:
3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4. posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie;
5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
oraz posiadać dodatkowe umiejętności i cechy jak:
1) posługiwanie się językiem polskim w mowie i w piśmie,
2) posiadanie umiejętności obsługi komputera,
3) korzystanie z map cyfrowych,
4) komunikatywność, odpowiedzialność i rzetelność.
Więcej informacji i wymagane dokumenty - Zobacz

plakat Powszechny spis rolny 2020 r
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 147

Wczoraj 186

W tym tygodniu 333

W tym miesiącu 3368

Od początku 3612178

Wizyta w urzędzie w sprawie działalności gospodarczej i ewidencji ludności (dowody osobiste, meldunki) wymaga uprzedniej rejestracji telefonicznej

Stanowisko ds. działalności gospodarczej
tel. (76) 87 88 708

Stanowisko ds. ewidencji ludności
tel. (76) 87 88 714