Gmina Złotoryja

Awaria wodociągu - Jerzmanice-Zdrój

W związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Jerzmanice-Zdrój Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, że w dniu 11.01.2021 r. od godz. 9 30 nastąpi przerwa w dostawie wody. Planowane przywrócenie dostawy wody nastąpi około godziny 13.00.
Za utrudnienia przepraszamy

Szukamy właściciela psa

W piątek na terenie miejscowości Kozów znaleziono psa. Poszukujemy jego właściciela, wiadmość w Urzędzie Gminy - 768788700

View the embedded image gallery online at:
https://www.zlotoryja.com.pl/?start=60#sigFreeId0308558725

Harmonogram odbioru odpadów na 2021r

Już jest dostępny harmonogram odbioru odpadów komunalnych z poszczególnych miejscowości w naszej Gminie na rok 2021 - zobacz harmonogram

Informacja

W dniu jutrzejszym, tj. 31.12.br. Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynne będą do godziny 14.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć o możliwości wykupu mieszkań komunalnych, podjęta w tej sprawie uchwała obowiązuje jedynie do końca bieżącego roku!!!
Rozpatrywane bądą wnioski złożone jedynie do dnia 31.12.2020r. do godz. 23:59. Wnioski można składać osobiście (do urny na dokumenty na patrerze budynku), poprzez email lub ePUAP. Zapraszamy do skorzystania z tej możliwości wykupu mieszkania w atrakcyjnej cenie.

Sesja w grudniu

 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

W związku z utrzymującym się w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS CoV-2 zawiadamia się, że XXVI Sesja Rady Gminy Złotoryja zwołana na dzień 30 grudnia 2020r. na godz. 10.00 odbędzie się w trybie zdalnym.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w grudniu

Informacja

Informujemy, że w dniu 24.12.br. (wigilia) Urząd Gminy Złotoryja będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiana organizacji pracy urzędu od 28.12.2020r.

covid 28122020

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

baner komputer dla rodziny 2Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty  1500 zł.
Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020r.
Aby móc ubiegać się o pomoc: 
- łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie; 
- rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.
Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.
Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.
Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.
Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.
Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2021r.

Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1439, ze zm.) Wójt Gminy Złotoryja zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2020 r. Rada Gminy Złotoryja podjęła Uchwałę Nr XXV/263/2020(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 6739) w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Zgodnie z powyższą uchwałą od 01 stycznia 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

Czytaj więcej: Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2021r.

Konkurs dla kół gospodyń - Choinkowa ozdoba

Konkurs polega na własnoręcznym wykonaniu zestawu trzech ozdób choinkowych, które nie przekraczają 25 cm w najdłuższym miejscu oraz są jednorodne tematycznie, stylistycznie ze sobą powiązane i wykonane z podobnych materiałów. Ozdoby choinkowe powinny być na tyle lekkie oraz zaopatrzone w solidnie przymocowany element, aby dało się je powiesić na gałązce choinki. Każda praca powinna mieć przymocowaną w trwały sposób wizytówkę z nazwą koła gospodyń wiejskich.
Na prace czekamy do 18 grudnia 2020 r., wyniki ogłosimy do 22 grudnia 2020 r.
Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie.
Dla najlepszych prac przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu AGD.
Regulamin wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest również na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://www.arimr.gov.pl/serwis-prasowy/tam-bylismy/artykuly/dolnoslaskie-zachecamy-do-udzialu-w-konkursie-pt-choinkowa-ozdoba.html
 
covid 01032021