Odpady Komunalne

Jest już udostępniony nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy, który będzie obowiązywał w 2024r. - Zobacz harmonogram
Jak powinny być segregowane odpady przestawia poniższy obraz (kliknij go aby powiększyć) :

ulotka 3xA5 UG Zlotoryja 2
Rada Gminy na sesji w dniu 21 grudnia 2022r. dokonała zmian stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wywóz śmieci). Nowe stawki obowiązują od dnia 01 stycznia 2023r.
Dla nieruchomości zamieszkałych opłaty zależne są od ilości zamieszkujących je osób i posiadania lub nie, własnego kompostownika. Opłaty te przedstawiają się następująco:

Poniżej prezentujemy analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Złotoryja:
- za 2014 rok - Analiza
- za 2015 rok - Analiza
- za 2016 rok - Analiza
- za 2017 rok - Analiza
- za 2018 rok - Analiza
- za 2019 rok - Analiza
- za 2020 rok - Analiza
- za 2021 rok - Analiza
- za 2022 rok - Analiza
- za 2023 rok - Analiza

Poniżej znajdują się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla odpowiednich rodzajów nieruchomości obowiązujące od 01.01.2020r.
Nieruchomości zamieszkałe - POBIERZ - plik pdf lub edytowalny POBIERZ - plik doc
Nieruchomosci nie zamieszkałe - POBIERZ - plik pdf lub edytowalny POBIERZ - plik doc