Trzecia część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy dochodzie na członka gospodarstwa domowego 900 zł lub 1260 zł (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotację.
Wprowadzenie nowej części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwie fazy.
Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach
Ogłoszony będzie nabór wniosków do trzeciej części programu uwzględniający następujące zasady:

Informujemy, że od 14 maja br. w Urzędzie Gminy Złotoryja uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.
Dwa razy w tygodniu w każdy wtorek i piątek w godzinach od 8:00 do 14:00 mieszkańcy naszej Gminy będą mogli uzyskać informację na temat wymagań programu „Czyste Powietrze", w okresie pracy zdalnej urzędu obsługa interesantów odbywać się będzie telefonicznie: 768788703.
Jednocześnie, ze względu na duże zainteresowanie programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania.
Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: https://wfosigw.pl/czyste-powietrze