Stanowiska Stanowiska

Referat budżetu i finansów

 
Lp. Nazwisko i imię
Stanowisko
1   Kandora Agata
 - Skarbnik Gminy
2   Zatorska Wioletta
 - podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
3   Ślipko Joanna  - inspektor ds. księgowości podatkowej
4   Bajowska Małgorzata  - inspektor ds. księgowości budżetowej
5   Grzywa Ewa  - inspektor ds. obsługi kasy
6   Dajlidko Elżbieta  - podinspektor ds. księgowości budżetowej i płac
7  
 - referent ds. księgowości podatkowej
8   Szklarek Elzbieta
 - podinspektor ds. opłat za gospodarowanie odpadami  
   komunalnymi oraz podatku od środków transportu

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 
Lp. Nazwisko i imię
Stanowisko
1   Rajczakowska Urszula
 - inspektor ds. obsługi rady i promocji gminy - Kierownik Referatu
2   Chrzanowska Bogumiła  - inspektor ds. organizacyjnych i kadrowych
3   Swęd Dorota
 - inspektor ds. obywatelskich
4   Hec Katarzyna
 - inspektor ds. oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej
5   Kamińska Jolanta  - inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i działalności Gospodarczej
6   Kortus Wojciech
- inspektor ds. informatyki i biuletynu informacji publicznej 
 

Referat Inwestycji i Zasobów Komunalnych

 
Lp. Nazwisko i imię
Stanowisko
1   Klonowska Żaneta
 - inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego - Kierownik referatu
2   Kielar Krzysztof
 - inspektor ds. inwestycji, dróg i zamówień publicznych
3   Wisniewska Walentyna
 - inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym
4   Nowak Bożena
 - inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej, lesnictwa i łowiectwa
5   Anna Chrzanowska
 - inspektor ds. funduszy pomocowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
6   Szczepańska Małgorzata
 - inspektor ds. gospodarki odpadami i funduszu sołeckiego
7   Partyka Stanisław
 - inspektor ds. organizacji prac interwencyjnych

Obsługa

 
Lp. Nazwisko i imię
Stanowisko
1   Jackowski Mariusz  - kierowca
2   Obłaźna Jolanta  - sprzątaczka
3   Obłaźna Helena  - robotnik gospodarczy
4   Sutyła Jan
 - robotnik gospodarczy
5   Bieniek Zygmunt  - robotnik gospodarczy
6   Dalecki Ryszard  - robotnik gospodarczy
7   Puzewicz Adam  - robotnik gospodarczy

Schemat organizacyjny

 
schemat 2020
* kliknij na schemat aby go powiększyć