Stanowiska Stanowiska

Referat budżetu i finansów

 
Lp. Nazwisko i imię
Stanowisko
1   Kandora Agata
 - Skarbnik Gminy
2   Zatorska Wioletta
 - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
3   Ślipko Joanna  - inspektor ds. księgowości podatkowej
4   Bajowska Małgorzata  - inspektor ds. księgowości budżetowej
5   Grzywa Ewa  - kasjer
6   Dajlidko Elżbieta  - inspektor ds. księgowości budżetowej i płac
7   Paulina Kielar
 - podinspektor ds. księgowości podatkowej
8   Szklarek Elzbieta
 - inspektor ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku od środków transportu

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 
Lp. Nazwisko i imię
Stanowisko
1  
 - Kierownik referatu
2   Kłak Marta
 - inspektor ds. organizacyjnych, kadrowych i archiwum
3   Swęd Dorota
 - inspektor ds. obywatelskich
4   Hec Katarzyna
 - inspektor ds. oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej
5   Kamińska Jolanta  - inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i działalności gospodarczej
6   Kortus Wojciech
 - główny specjalista ds. informatyki
 7
  Machaj Sylwia  - podinspektor ds. sportu i obsługi kancelaryjno-gospodarczej
8   Jaroń Aleksandra
 - podinspektor ds. obsługi rady i promocji gminy
5   Mróz Paulina
 - pomoc administracyjna

Referat Inwestycji i Zasobów Komunalnych

 
Lp. Nazwisko i imię
Stanowisko
1   Klonowska Żaneta
 - Kierownik referatu - stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego
2   Kielar Krzysztof
 - inspektor ds. inwestycji, dróg i zamówień publicznych
3   Wisniewska Walentyna
 - inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym
4   Andrzejewska Barbara
 - podinspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej, lesnictwa i łowiectwa
5   Anna Chrzanowska
 - inspektor ds. funduszy pomocowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
6   Szczepańska Małgorzata
 - inspektor ds. gospodarki odpadami i funduszu sołeckiego
7   Partyka Stanisław
 - inspektor ds. organizacji prac interwencyjnych

Obsługa

 
Lp. Nazwisko i imię
Stanowisko
1   Jackowski Mariusz  - kierowca
2   Otulak Jolanta  - robotnik gospodarczy
3   Karpińska Justyna
 - robotnik gospodarczy
4   Sutyła Jan
 - robotnik gospodarczy
5   Bieniek Zygmunt  - robotnik gospodarczy
6   Sutyła Łukasz
 - robotnik gospodarczy
7   Puzewicz Adam  - robotnik gospodarczy

Schemat organizacyjny

 
SCHEMAT ORGANIZACYJNY UG 20231024 1
* kliknij na schemat aby go powiększyć