Gmina Złotoryja uruchomiła specjalny numer konta, na który mogą Państwo dokonywać wpłat. Wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom.
Numer konta: 48 8658 0009 0000 3593 2000 0520
Tytuł wpłaty: Wpłata na pomoc dla uchodźców z Ukrainy
Wszelkie informacje w tej sprawie - Kliknij tutaj
Ulotka UA 17.03Ulotka PL 17.03
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz na opłaty mieszkaniowe.
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Przedmiotowe świadczenie wypłacane będzie przez tut. ośrodek pomocy społecznej po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.
Druki wniosków o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego są do pobrania w siedzibie ośrodka pomocy lub KLIKNIJ TUTAJ

Urząd Gminy Złotoryja informuje, że od 21 marca br. w pok. nr 6 można będzie składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polski w związku z działaniami wojennymi.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Wysokość świadczenia ustalona jest w kwocie 40 zł za osobę dziennie za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia od dnia przyjęcia obywatela Ukrainy do dnia złożenia wniosku na zasadzie refundacji. Wniosek można złożyć jednorazowo po upływie okresu zakwaterowania lub sukcesywnie (np. co 2 tygodnie). Urząd Gminy rozpatruje wnioski najpóźniej w ciągu 30 dni.
Wniosek wraz z kartami osoby przyjętej (kartę należy wypełnić dla każdej przyjętej osoby).

Wniosek o świadczenie pieniężne
Karta osoby

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy będą mogli wystąpić w Polsce o nadanie numeru PESEL. Proces rejestracji rusza w najbliższą środę (16 marca).
Obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju.
Gdzie po numer PESEL?