Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy będą mogli wystąpić w Polsce o nadanie numeru PESEL. Proces rejestracji rusza w najbliższą środę (16 marca).
Obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju.
Gdzie po numer PESEL?
Obywatele uciekający przed zbrojnym konfliktem z Ukrainy, aby uzyskać numer PESEL musi złożyć odpowiedni wniosek o jego nadanie (wzór wniosku w załączniku). Wniosek ten należy wypełnić, czytelnie podpisać i złożyć osobiście w Urzędzie Gminy.
W Gminie Złotoryja taki wniosek będzie można złożyć w Urzędzie Gminy Złotoryja, Al. Miła 4, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Do wniosku należy dołączyć zdjęcie spełniające wymagania, jak do dowodu osobistego. Osoby te będą mogły je bezpłatnie wykonać w punkcie fotograficznym Roman Szpala ul. Słowackiego 5, 59-500 Złotoryja w godz. od 9.00 do 16.30 (w tym przerwa od 14.15 do 15.00), po uprzednim pobraniu karteczki z Urzędu Gminy Złotoryja.
Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL należy okazać:
- dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości,
- w przypadku osób poniżej 18 roku życia – także dokument potwierdzający urodzenie, Co ważne, może być to także dokument unieważniony, a mając na uwadze wyjątkowość sytuacji, w przypadku braku dokumentów należy złożyć oświadczenie.
Jednocześnie z numerem PESEL zakładany będzie Profil Zaufany.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek ten powinien złożyć jeden z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Po co numer PESEL?
Numer PESEL będzie potrzebny do złożenia wniosków o udzielenie świadczeń, a także do dopełnienia formalności związanych z podjęciem pracy czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Co ważne, złożenie wniosku o udzielenie numeru PESEL rejestruje także pobyt w Polsce obywatela Ukrainy uciekającego przed wojną, w przypadku gdy, jego wjazd nie został uprzednio zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej.
Wniosek o nadanie numeru PESEL