Gmina Złotoryja

Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Kopaczu

 
logotypy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Gmina Złotoryja odpisała umowę o przyznanie pomocy finansowej i zrealizowała zadanie „Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Kopaczu” w ramach działania „Podstawowe usług i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego PROW na lata 2014-2020. Celem operacji jest budowa obiektu pełniącego funkcje kulturalne na terenie wsi Kopacz oraz aktywizacja i integracja lokalnej społeczności. Budowa świetlicy wiejskiej w Kopaczu, zapewni odpowiednie warunki do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych. Działanie przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 6B- wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 93

Wczoraj 143

W tym tygodniu 93

W tym miesiącu 299

Od początku 3599363