Gmina Złotoryja

Pomoc ZUS

 
W związku z trudną sytuacją gospodarczą w naszym kraju, która wynika z trwającego okresu pandemii, chcemy przekazać Państwu – przedstawicielom lokalnych samorządów – zapewnienie, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy do realizacji założeń tzw. tarczy antykryzysowej. Informacja jest ważna dla przedsiębiorców z terenu funkcjonowania Państwa jednostki samorządu terytorialnego.
Obecnie chcemy, również za pośrednictwem samorządów lokalnych, przekazać przedsiębiorcom w naszym regionie informacje o produktach i formach wsparcia działalności gospodarczej, z których mogą skorzystać. Prosimy o umieszczenie materiałów na stronie internetowej Państwa instytucji. Z tą informacją chcemy bowiem dotrzeć do jak największej grupy podmiotów.
W ramach tarczy antykryzysowej, można ubiegać się w ZUS o:
· zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.;
· świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło);
· świadczenie postojowe dla samozatrudnionych;
· ulgę w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.
Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach tarczy antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:
- RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
- RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
- RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
- RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.
Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.
Wnioski można złożyć:
- drogą elektroniczną przez PUE ZUS, z
- a pośrednictwem poczty,
- osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
Dostęp do materiałów nt. wsparcia, jakie można uzyskać z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej, znajdą Państwo pod linkiem: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371
Ponieważ wielu naszych klientów próbuje obecnie, w tym samym czasie korzystać z naszej strony internetowej www.zus.pl , w załącznikach udostępniamy Państwu również wszystkie druki wniosków oraz opisy poszczególnych usług (14 załączników).
W razie potrzeby proszę Państwa o kontakt telefoniczny z koordynatorem ds. komunikacji społecznej i edukacji legnickiego Oddziału ZUS, który odpowiada za kontakty z otoczeniem biznesowym (nr telefonu 502 006 094).
Mogą Państwo też skorzystać z pomocy doradców ds. ulg i umorzeń legnickiego Oddziału ZUS. Wykaz numerów telefonów do wszystkich doradców w Polsce znajduje się na stronie: https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen.
Oddział ZUS w Legnicy 76 876 43 91 nr tel. kontaktowego do doradców ds. ulg i umorzeńw Legnicy ZUS uruchomił również specjalne infolinie do kontaktu dla klientów:
· ZASIŁKI, OPIEKA nr tel. 22 290 87 01,
obsługa w sprawie świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji, obsługa w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły, pod tym numerem jesteśmy dostępni w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7-15,
· PRZEDSIĘBIORCY nr tel. 22 290 87 02 i 22 290 87 03, obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców, pod tymi numerami jesteśmy dostępni w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7-15.
Cały czas działa również ogólnopolska linia ZUS – COT – tel. 22 560 16 00, dostępna w dni robocze (pn.-pt.) w godzinach 7-18. Po wybraniu „0” (połączenie z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS), należy wybrać odpowiedni temat rozmowy:
· 1 - Pomoc techniczna i obsługa e-ZLA,
· 2 - Renty i emerytury,
· 3 - Zasiłki,
· 4 - Informacje dla ubezpieczonych,
· 5 - Informacje dla płatników,
· 7 - Wsparcie dla przedsiębiorców,
· 9 - Zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

Załaczniki
 
covid 01032021