Gmina Złotoryja

Stypendia - ważna informacja

 

W związku ze zbliżającym się okresem wypłaty stypendium szkolnego oraz ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, informuję, że wypłata stypendium w okresie styczeń/czerwiec 2020r., nastąpi w formie świadczenia pieniężnego - wyłącznie formie przelewu bankowego. W uzasadnionych przypadkach, jakim niewątpliwie jest ogłoszony stan epidemii w naszym Państwie, ustawa dopuszcza taką formę rozliczenia stypendium.
W związku z tym, w dniu dzisiejszym zostały rozesłane drogą pocztową oświadczenia do wszystkich osób pobierających stypendium o wyrażenie zgody na zmianę decyzji przyznającej świadczenie na rok szkolny 2019/2020, oraz o spełnianiu kryterium dochodowego. Po podpisaniu załączonego oświadczenia, odrębnego na każde dziecko, na które pobierane jest stypendium i zwróceniu go do tutejszego urzędu przy pomocy Poczty Polskiej lub wrzucenia do urny znajdującej się na parterze budynku Urzędu Gminy, zostaną wysłane do Państwa listem poleconym decyzje przyznające stypendium szkolne na okres styczeń- czerwiec 2020r. Po otrzymaniu do urzędu podpisanych zwrotek z listów poleconych, nastąpi przekazanie przyznanych środków na Państwa rachunki bankowe. Ponadto proszę obowiązkowo podać swój nr konta, niezależnie czy wcześniej był już podawany, na który dokonany zostanie przekaz środków.
W obecnym okresie rozliczeniowym wyjątkowo nie będą przyjmowane faktury, ale proszę je zbierać i zachować, ponieważ zastrzegamy sobie prawo po ustąpieniu epidemii, do wyrywkowych kontroli wydatkowania środków zgodnie z ich przeznaczeniem.
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość pobrania w/w druku oświadczenia i wypełnienia na każde dziecko.
Oświadczenie
Oświadczenie nr 2

 
covid 01032021