Gmina Złotoryja

Sesja w kwietniu

 
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS CoV-2 zawiadamia się, że XIX Sesja Rady Gminy Złotoryja zwołana została na dzień 29 kwietnia 2020r. na godz. 10.00 będzie miała charakter zamknięty i odbędzie się w trybie zdalnym
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych.
5. Informacja z działalności Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z/s w Gierałtowcu za 2019r.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Złotoryja z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2019r.
7. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
   ►1) zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Złotoryja – druk nr 1,
   ►2) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotoryjskiego – druk nr 2,
   ►3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – druk nr 3,
   ►4) zmian w budżecie gminy na rok 2020 – druk nr 4.
8. Sprawy różne.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Menu/14827)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie www.live.zlotoryja.com.pl

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową www.live.zlotoryja.com.pl  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl


Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański
 
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 160

Wczoraj 152

W tym tygodniu 312

W tym miesiącu 3442

Od początku 3617515

covid 03112020