Gmina Złotoryja

Sesja w maju

 
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS CoV-2 zawiadamia się, że XX Sesja Rady Gminy Złotoryja zwołana została na dzień 27 maja 2020r. na godz. 10.00 będzie miała charakter zamknięty, udział w niej wezmą tylko Radni i przedstawiciele Urzędu Gminy.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Złotoryja za 2019r.
6. Informacja o stanie środowiska i ekologii w Gminie Złotoryja.
7. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
   ►1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z/s w Gierałtowcu – druk nr 1,
   ►2) dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – druk nr 2,
   ►3) zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotoryja – druk nr 3,
   ►4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – druk nr 4,
   ►5) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu – druk nr 5,
   ►6) zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce – druk nr 6,
   ►7) zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce.– druk nr 7,
   ►8) zmian w budżecie gminy na rok 2020 – druk nr 8.
8. Sprawy różne.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Menu/14827)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie www.live.zlotoryja.com.pl

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową www.live.zlotoryja.com.pl  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl


Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański
 
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 154

Wczoraj 152

W tym tygodniu 306

W tym miesiącu 3436

Od początku 3617509

covid 03112020