Gmina Złotoryja

Sesja w czerwcu

 
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS CoV-2 zawiadamia się, że XXI Sesja Rady Gminy Złotoryja zwołana została na dzień 18 czerwca 2020r. na godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Ernestynowie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych.
5. Raport o stanie Gminy Złotoryja za 2019r. (uchwała druk nr 1)
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019r. (uchwała druk nr 2).
7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy (uchwała druk nr 3).
8. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
   ►1) planu pracy Rady Gminy Złotoryja – druk nr 4
   ►2) planów pracy komisji Rady Gminy Złotoryja – druk nr 5,
   ►3) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złotoryja – druk nr 6,
   ►4) ) zmiany nazwy oraz statutu Biblioteki Publicznej Gminy Złotoryja z siedzibą w Rokitnicy – druk nr 7,
   ►5) wyrażenia woli zawarcia i realizacji porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja a Gminą Złotoryja w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Złotoryja realizacji zadania własnego w zakresie utrzymania i rozbudowy cmentarza komunalnego w Złotoryi oraz partycypacji przez Gminę Złotoryja w kosztach utrzymania i rozbudowy cmentarza komunalnego w Złotoryi – druk nr 8,
   ►6) wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w miejscowości Rokitnica poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury drogowej” – druk nr 9,
   ►7) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Złotoryja na rok szkolny 2020/2021 – druk nr 10,
   ►8) nabycia nieruchomości – druk nr 11,
   ►9) nabycia nieruchomości – druk nr 12,
   ►10) zmiany uchwały w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych w drodze bezprzetargowej – druk nr 13,
   ►11) zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania oraz zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – druk nr 14,
   ►12) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – druk nr 15,
   ►13) zmian w budżecie gminy na rok 2020 – druk nr 16.
8. Sprawy różne.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Menu/14827)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w sesji oraz śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie https://zlotoryja.com.pl/sesja-live.html

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową www.live.zlotoryja.com.pl  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl


Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański
 
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 65

Wczoraj 160

W tym tygodniu 1203

W tym miesiącu 2386

Od początku 3595616