Gmina Złotoryja

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

 
W ramach tzw. „Tarczy 4.0” organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 01 kwietnia 2020 r. mogą skorzystać z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności statutowej lub gospodarczej. Działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r. Ponadto, działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie pożyczki.
Kwota pożyczki i okres spłaty:
Jak wynika z zapisów "Tarczy 4.0" - zgodnie z potrzebami organizacji pozarządowej, maksymalnie o 5 tys. zł., przy czym wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 100.000 zł. Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po 3-miesiecznym okresie karencji, okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z możliwością umorzenia - pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Przeznaczenie:
Wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej.
Na co mogę przeznaczyć pożyczkę?
Pożyczka może zostać przeznaczona na przykład na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.
Czy będę musiał te wydatki jakoś udokumentować?
Nie, podstawą będzie oświadczenie składane we wniosku.
Jak się ubiegać o pożyczkę:
wniosek o pożyczkę należy składać w PUP terytorialnie właściwym ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP.
Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami udzielania pożyczek: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

Pytania i odpowiedzi - Zobacz
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 178

Wczoraj 187

W tym tygodniu 365

W tym miesiącu 4747

Od początku 3608638