Gmina Złotoryja

Konkursy grantowe

 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że w dniu dzisiejszym ogłosiło kolejne nabory.
Tym razem zapraszamy organizacje pozarządowe do aplikowania w ramach następujących konkursów grantowych:
- 8/2020/G – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu – operacje związane z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i/lub sprzyjających ochronie środowiska i klimatu
- 9/2020/G – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu – inicjatywy służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego
- 10/2020/G - Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów.
Szczegóły na stronie www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl w zakładce NABORY PROW.
 
covid 01032021