Gmina Złotoryja

Sesja w październiku

 
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS CoV-2 zawiadamia się, że XXIV Sesja Rady Gminy Złotoryja zwołana została na dzień 29 października 2020r. na godz. 10.00 zorganizowana zostanie w trybie zdalnym.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019r.
7. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
   ►1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – druk nr 1,
   ►2) sprzedaży lokalu mieszkalnego – druk nr 2,
   ►3) wyrażenia woli na zawarcie i realizację porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Złotoryja a Gminą Miejską Złotoryja w przedmiocie powierzenia Gminie Złotoryja realizacji zadania własnego w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego – druk nr 3,
   ►4) wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Złotoryja przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Złotoryja – druk nr 4,
   ►5) zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Brennik” – druk nr 5,
   ►6) zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wysocko” – druk nr 6,
   ►7) zmian w budżecie gminy na rok 2020 – druk nr 7.
8. Sprawy różne.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Menu/14827)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie https://zlotoryja.com.pl/sesja-live.html

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową www.live.zlotoryja.com.pl  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl


Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański
 
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 124

Wczoraj 165

W tym tygodniu 854

W tym miesiącu 4131

Od początku 3632024

Covid 01022021